Katolsk grovbrød: Kost som bygger tro

 

TO OM BAKSTEN: Kristin Norseth og Bernt Oftestad har knadd katolske
grovbrød i syv år. Nå er de klare for å servere vårens åndelige føde. Foto: privat  

Unknown 4.jpegI syv år har Kristin Norseth og Bernt Oftestad servert katolsk grovbrød for alle – i og utenfor Kirken – med behov for åndelig påfyll. – Vi ønsket ikke å servere intellektuelle «delikatesser» for feinschmeckere, men «grovt brød» til å leve på i hverdagen, sier Bernt.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

15. mars åpner vårsemesteret for den kjente foredragsserien, som samler flere titall troende og tvilende til et åndelig onsdagsmåltid i Menighetssalen i Akersveien 5, Oslo. Det betyr at Kristin og Bernt entrer sitt syvende år som hovmestere for en voksende skare hungrige gjester.

– Katolsk Grovbrød er en foredragsserie med tradisjon, men likevel, hvordan vil du introdusere konseptet for nye deltagere?

- Katolsk Grovbrød er helt enkelt oppbyggelige møter for alle som opplever de har behov for dypere kunnskap om kristen tro og ønsker å samtale om den, forteller Kristin Norseth. Sammen med soknepresten i St. Olav domkirkemenighet i Oslo har hun og prof. emeritus Bernt T. Oftestad, sammen med trofaste medarbeidere, arrangerte Katolsk Grovbrød i nærmere syv år.

– Nye konvertitter etterspurte en arena som kunne føre dem videre i troens liv. Vi møtte også mennesker i og utenfor vår egen Kirke, som søkte et sted hvor de kunne få åndelig påfyll og fordype sitt kristenliv. Noen ønsket også dypere kunnskap om katolsk tro og fromhetsliv, forklarer Bernt.

– Vi ble raskt enig om profilen for disse arrangementene. Den skulle være folkelig og ikke «finkulturell». Den skulle være økumenisk åpen. Vi ønsket ikke å servere intellektuelle «delikatesser» for feinschmeckere, men «grovt brød» til å leve på i hverdagen. Vår kirke er jo økumenisk på forskjellig vis. Vi synger frimodig av vår felleskirkelige salmeskatt under hvert møte, presiserer Bernt.

– Og vi har ikke for mange møter: Fem per semester av ca. to timers varighet. Det tror vi er klokt, ler Kristin.

– Det er også morsomt å oppleve at Katolsk Grovbrød er vel kjent rundt om i landet. Møtene strømmes direkte og kan ses i ettertid og har atskillige seere/lyttere. Men folk har reist overraskende langt for å komme til møtene, forteller Bernt.

– Og så legger vi vekt på det sosiale, tilføyer Kristin.

Møtene begynner kl. 19.00, men dørene åpner kl 18.30 med mulighet for prat over en kaffekopp med noe attåt.

– Dette er viktig ikke minst i vår tid. Det gir rom for nye vennskap og kontakter. For menighetslivet betyr det også mye at legfolket mobiliseres til innsats i Kirkens liv og virke, sier hun.

Men prosjektet kunne ikke vært gjennomført uten en stab av gode, trofaste medhjelpere.

– Vi kan ikke få fullrost dem. Vi lemper stoler og bord, dekker, pynter, lager mat, baker kaker, vasker opp og rydder, trakterer pianoet og strømmer. Vi er dem dypt takknemlige. Vi takker Gud for hver eneste en av dem, sier Kristin.

 

ÅNDSBAKVERK: Katolsk Grovbrød finnes
også i bokform. Kjøp den hos St. Olav bokhandel 

9788270244058_1.webpKlok bok

Å arrangere ett foredrag på Katolsk Grovbrøds ambisjonsnivå, er krevende nok. Kristin og Bernt med flere gjør dette fem ganger per semester, 10 ganger per år – og år etter år. Det er imponerende.

– Det tar tid å planlegge, organisere og ikke minst gjennomføre arrangementer på dette ambisjonsnivå. Hvorfor gjør dere det? Hva er drivkraften?

– Da vi konverterte, lovte vi å holde fast ved den katolske tro. I det ligger det også å styrke og formidle den til andre, svarer Bernt.

– Å arbeide med Grovbrød har både vært en stor glede og trosstyrkende for oss selv, understreker han.

– Lærerikt også, supplerer Kristin.

– Helt siden vi var unge, har vi opparbeidet oss erfaring med denne type arbeid i kirke- og organisasjonsliv, og nå får vi bruk den til beste for vår egen menighet, sier hun.

– Hva legger dere vekt på når velger tema og foredragsholder?

– Vi legger vekt på å velge sentrale temaer innenfor katolsk lære og liv. Den katolske katekisme er jo en god basis for å utforme et slikt opplegg og legger vekt både på bredde og dybde. Og da er det viktig at det vi formidler, er i pakt med katolsk tro og lære, forteller Bernt. – Foredragsholderne har alle vært katolikker, og det har vært viktig, siden det er det katolske vi ønsker å formidle og utdype. Den som vil ha smakebiter på hva vi serverer under Katolsk Grovbrød, må snarest skaffe seg boken Katolsk Grovbrød, reklamerer Kristin.

– Den inneholder 16 lødige foredrag, som er vel verdt å studere. En person fortalte meg at hun leste et kapittel hver dag – og tok dem for seg om igjen! Jeg ble jo nærmest blank i øyene av slik entusiastisk leseglede, smiler hun.

 

FØRSTE MANN UT: P. Ole Martin Stamnestrø innleder
vårsemesteret med foredrag om  Guddommelig hjelp i liv og død.
Om sykesalving og den siste olje onsdag 15. mars. Arkivfoto: Kathtine Laaver  

0a513f00-2a55-4984-a330-a50c54f54081.jpgVariert vårsemester

Denne våren fylles også Menighetssalen i Akerveien 5 med kloke ord om tro og liv: P. Ole Martin Stamnestrø, p. Pål Bratbak, Eirik Steenhoff, sr. Hanne-Maria Berentzen og Kristin Norseth sørger for det.

– Vårens foredragsrekke er spennende, både tematisk og hva gjelder foredragsholdere. Finnes det en tematisk fellesnevner for foredragene?

– Nei, det er vanskelig å få til, ler de.

– Vi har prøvd, men det blir alltid for vanskelig. Det kommer dessuten an på talernes profil og forutsetninger. Vi antyder og foreslår temaer og emneområder, og så får de selv finne frem til innfallsvinkel. Når det gjelder emneformuleringer, blir de til i samarbeid mellom dem og oss, forteller Bernt.

– Første foredrag er ved p. Ole Martin Stamnestrø og handler om «Guddommelig hjelp i liv og død – Om sykesalving og den siste olje». Vi kommer til å presentere foredraget i nærmere detalj senere, men kan du allerede nå fortelle oss hvorfor dere ba p. Ole Martin komme nettopp for å si noe om dette tema?

– Det er et tema de fleste har liten kunnskap om og noe enhver katolikk vil måtte forholde seg til, sier Kristin. – og p. Ole Martin tok det på strak arm. Vi gleder oss til 15. mars og vet at mange er interessert i temaet.

 

  

Program for Katolsk grovbrød våren 2023

Grovbrød våren 2023 banner.webp

 

St. Olav domkirkemenighet i Oslo ønsker alle og enhver velkommen til oppbyggelige samvær med foredrag og samtale om kristentroen og troens liv. 

  • Sted: Menighetssalen, Akersveien 5 ved St. Olav domkirke, Oslo.
  • Tidspunkt: Møtene begynner kl. 19.00. Dørene åpnes kl. 18.30 med enkel servering og sosialt samvær.
  • Strømming: Talene strømmes direkte fra kl. 19.00 på Facebookprofilene til St. Olav katolske domkirkemenighet og katolsk.no.
  • Kveldsmesse: Alle som ønsker det, kan delta i menighetens kveldsmesse i St. Olav kirke kl. 18.00.

 

Onsdag 15. mars ved p. Ole-Martin Stamnestrø:

Guddommelig hjelp i liv og død. Om sykesalving og den siste olje.

 

Onsdag 29. mars ved p. Pål Bratbak:

Påskens liturgier. Å vandre med Kristus mot nytt liv.

 

Onsdag 12. april ved stipendiat Eirik Steenhoff:

Jeg velger alt! St. Thérèse av Lisieux som kirkelærer

 

Onsdag 26. april ved sr. Hanne-Maria Berentzen:

Stillhet som taler til hjertet. Om å vente på Herren.

 

Onsdag 10. mai ved førsteam. Kristin Norseth:

Troen og tåren i Kirkens fromhetsliv.