Pavens bønneintensjon for april: «For en ikke-voldelig kultur»

 

 

Pave Frans’ bønneintensjon for april oppfordrer alle til å be og arbeide for en ikke-voldelig kultur, som fremmer fred.

 

Tekst: Devin Watkins
Vatican News

 

Mens Kirken markerer at det er 60 år siden pave Johannes XXIII publiserte sin encyklika «Pacem in Terris» («Fred på jorden»), oppfordrer pave Frans kristne til å be for en ikke-voldelig kultur.

Paven har offentliggjort en video, som ledsager hans bønneintensjon for april 2023, produsert av pavens verdensomspennende bønnenettverk.

I videoen minner han oss på at «krig er galskap» som er «hinsides fornuft».

«Enhver krig, enhver væpnet konfrontasjon, ender alltid med nederlag for alle», sier han.  

 

Kultur for ikke-vold

Pave Frans sammenligner en konfliktsøkende innstilling og en innstilling som søker ikke-voldelige løsninger.

«Å leve, snakke og handle uten vold er ikke å overgi, miste eller gi opp noe, men å strebe etter alt», sier han.

Alle, legger paven til, er kalt til å «utvikle en fredskultur».

Ikke-vold, mener han, kan være en rettesnor for våre handlinger, «både i dagliglivet og i internasjonale relasjoner».

«La oss huske at selv i tilfeller av selvforsvar, er fred det endelige målet, og at en varig fred bare kan eksistere uten våpen», sier han.

Slik oppsummerer pave Frans denne månedens bønneappell:

«Og la oss be for en mer utbredt ikke-voldskultur», sier han, «som vil bre seg utover seg når både land og borgere stadig sjeldnere griper til våpen».

 

Fred i våre hjerter

En pressemelding som ledsaget publiseringen av videoen, minnet oss på de mange som har fremmet freden og ikke-voldens sak, inkludert Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr. og Den hellige Teresa av Calcutta.

I tillegg til at pave Frans snakker, viser videoen ødeleggelsesscener fra ulike kriger, som for tiden skjemmer verden, sammen med svart-hvitt-portretter av fredsforkjempere.

I sin «Pacem in Terris» beklaget Johannes XXIII de ekstremt negative effektene av vold, som «ikke sår andre frø enn hat og vold».

Pater Frédéric Fornos SJ, internasjonal leder for pavens verdensomspennende bønnenettverk, sier at fred mellom folk begynner «i den mest konkrete og intime delen av våre hjerter», akkurat som krig og konflikt har sine røtter der.

«Evangeliet viser oss at Jesu liv åpenbarer den sanne veien til fred og inviterer oss til å følge ham, sier pater Fornos. «Det er i denne ånden vi er kalt til å 'avvæpne' oss selv, i betydningen 'avvæpne' våre ord, våre handlinger, vårt hat.»