Ledig stilling (60%) som katekesekoordinator i St. Svithun menighet

 

1622a9_a4084251f10747e7b26cd783481e70b4~mv2.jpg

St. Svithun menighet feirer i år 125-årsjubileum. Siden 1898 har menigheten vært et åndelig hjem for katolikker i den sørlige delen av Rogaland. I dag er den landets tredje største katolske menigheter med ca. 14500 registrerte medlemmer fra 112 forskjellige land. I tillegg til sogneprest, kapellaner og en diakon består staben av menighetssekretær, regskapssekretær, organist, kantor, vaktmester, barne- og ungdomsarbeider og en katekesekoordinator.

 

 

 

 

Vi søker katekesekoordinator med brennende iver etter å gi troen videre

Annonse.jpg

Foto: Liv Annette Waraas 

 

En viktig oppgave for menigheten er å hjelpe foreldre til å oppfylle det løftet de avla i dåpen om å oppdra barna i den kristne tro. Derfor tilbyr vi katekeseundervisning fra og med 1. klasse t.o.m. 9. klasse. Gjennom katekesen ønsker vi å gi de unge kunnskap om og erfaring med troen, slik at troen kan styrkes og modnes i den enkelte. Ca. 300 barn og unge går til katekese i menigheten. De som underviser er alle frivillige, og vi søker nå etter den som skal koordinere og tilrettelegge dette arbeidet. 

Hvis søker bringer med seg relevant kunnskap eller erfaring utover det som skal til for koordineringen av katekesen, kan det være aktuelt å øke stillingsprosenten.

 

Vi søker etter en medarbeider med:
 • Brennende iver etter å gi den katolske tro videre til barn og unge
 • God kunnskap om katolsk tro, praksis og menighetsliv
 • Relevant utdanning og/eller erfaring med katekese eller med barne- og ungdomsarbeid
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid
 • God norsk-kunnskap, både skriftlig og muntlig. Det kan være en fordel å kunne flere språk
 • Erfaring med å jobbe med hjemmesider og sosiale medier
 • Evne til å rekruttere, motivere og jobbe med frivillige

 

Katekesekoordinatorens oppgave vil bestå av:
 • Koordinere og tilrettelegge for katekesearbeid
 • Koordinere og tilrettelegge for evangelieforklaring for barn
 • Kontakt med foreldre
 • Rekruttering og oppfølging av kateketer
 • Ha katekese ved behov, også tilrettelagt for ulike grupper
 • Drive og oppdatere menighetens hjemmeside
 • Delta på stabsmøter
 • Ta imot skoleklasser ved behov

 

Vi kan tilby:
 • En selvstendig og utfordrende stilling
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • En trygg arbeidsplass med velordnede arbeidsforhold og engasjerte ansatte og frivillige
 • Opplæring/oppfølging

 

Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene og de andre ansatte på menighetskontoret.

Det må påregnes kvelds- og helgearbeid. Arbeidet følger i stor grad skoleåret. Man må derfor være i stand til å kunne jobbe lengre dager i forbindelse med katekeseårets begynnelse og slutt. Overtid tas normalt ut som avspasering.

Stillingen avlønnes etter avtale avhengig av kompetanse og erfaring.

 • Tiltredelse: ca. 1. august.
 • Søknadsfrist: 29 april. 

Send søknad til St. Svithun menighet ved p. Pål Bratbak, St. Svithunsgate 8, 4005 Stavanger, eller på epost: pal.bratbak@katolsk.no.

Spørsmål vedrørende stillingen kan også rettes til sognepresten på telefon 51517020.