Universell lov for beskyttelse mot overgrep er nå på plass

 

MGR-CHARLES-J-SCICLUNA-2017-1200x900.jpg

Foto: Archdiocese of Malta

 

Erkebiskop Scicluna er assisterende sekretær for Troslærekongregasjonen og spesialist i arbeid mot overgrep. Han kommenterer og utdyper pavens nye endringer i motu proprio-et «Vos estis lux mundi»: –Den viktigste endringen er innføringen av en detaljert plan for rapportering og etterforskning av anklager mot legfolk som leder internasjonale foreninger.

 

Tekst: Salvatore Cernuzio, Vatican News
Oversettelse: Caroline Belaúnde Brynsrud.

 

Monsignore Charles Scicluna, erkebiskop av Valletta, Malta, har siden 2018 fungert som assisterende sekretær for troslærekongregasjonen. Han har lenge vært involvert i bekjempelsen av overgrep utført av prester.

I følgende intervju med Vatican News forklarer han viktigheten av endringene, som pave Frans introduserte lørdag 25. mars i sin oppdatering av «Vos estis lux mundi». I dette dokumentet fra 2019 innførte paven prosedyreregler for å bekjempe seksuelle overgrep og sikre at biskoper og geistlige overordnede holdes ansvarlige for sine handlinger.

 

Les også: 

 

– Erkebiskop Scicluna, hva er den viktigste endringen som er gjort i Vos estis lux mundi for å fremme bedre bruk av dokumentet etter at det trådte i kraft for snart fire år siden?

– Det grunnleggende er at paven bekrefter loven som ble utstedt i 2019 og gjør den til permanent del av Kirkens universelle lov, den er altså ikke lenger ad experimentum (midlertidig). Det er en veldig viktig lov, fordi den blant annet introduserer nye elementer i den kanoniske rettens historie, for eksempel den strafferettslige betydningen av misbruk av en sårbar voksen.

Blant endringene finnes også en presisering av hvem ofrene for misbruk er. Tidligere snakket vi om mindreårige og sårbare personer, nå snakker vi også om «sårbare voksne» og «personer som vanligvis har en ufullkommen bruk av fornuften».

 

– Reglene gjelder nå ikke bare for prester og ordensfolk, men også for legfolk i internasjonale organisasjoner, som er anerkjent av Vatikanet. Inkluderer det også kirkelige bevegelser og uformelle grupper?

– Ja, absolutt. Og dette er en av de viktigste nyvinningene i denne versjonen av «Vos estis lux mundi». Vi er i neste fase av å gi Kirken en detaljert prosedyre for varsling og etterforskning av anklager mot enkeltpersoner i Kirkens ledelse. I 2019-dokumentet gjelder det kardinaler, patriarker, biskoper og prester, som er utnevnt til hyrder for spesielle kirker. Men i dagens tekst introduserer paven to nye kategorier: prester som har stått i spissen for en offentlig eller kirkelig forening og legfolk som har vært ledere for internasjonale foreninger, anerkjent av Vatikanet.

 

– Dokumentet spesifiserer at bispedømmer skal utstyres med «organer og kontorer», hvor man før snakket om «stabile systemer». Disse skal være lett tilgjengelige for offentligheten og skal rapportere tilfeller av misbruk. Dette er også et ytterligere skritt. Hva er grunnen til det? 

– Grunnen er forespørsler om en mer utbredt tilstedeværelse og oppmerksomhet fra den lokale og universelle Kirken. Kirken ønsker å legge til rette for rapportering, og gjøre beslutningene i artikkel 5, om omsorg for personer, gjennomførbare. Faktisk fastsetter den aktuelle artikkelen at Kirkens ledelse må forplikte seg til å sikre at de som hevder å ha blitt krenket, sammen med sine familier, blir behandlet med verdighet og respekt. De skal bli tatt imot, lyttet til og ledsaget gjennom åndelige, medisinske, terapeutiske og psykologiske tjenester tilpasset det spesifikke tilfellet. Dette blir ikke bare sentre for rapportering, men også steder for omsorg. 

 

 

Les mer