Budskap fra Den nordiske bispekonferanse: Feir pinsedagsmessen for rettferd og fred i Ukraina

 

Kjære brødre og søstre,download.jpg

fra den 9. til den 11. mai foretok kardinal Anders Arborelius (Stockholm) og biskop Erik Varden (Trondheim) et solidaritetsbesøk i Ukraina i bispekonferansens navn, så på vegne av alle katolikker i våre nordiske land. De ble dypt grepet av hva de så — av prøvelsen Ukraina gjen- nomgår, av den stadige trusel som rammer sivile mål, av grusomheter begått mot forsvarsløse og mot barn, men også av ukrainernes mot, utholdenhet og humanitære innsats.

Vi vil, som deres biskoper, mobilisere alle troende til fredelig innsats mot en forferdelig krig. Til dette formål vil vi bruke pinsedagen, når vi feirer Åndens komme og bekrefter vår tillit til at Herren kan fornye jordens åsyn ved sin frelsende kraft og gjennom sine trofaste.

Vi ber om at pinsedagens hovedmesse i alle menigheter og ordenshus i våre fem land på den dagen feires for rettferd og fred i Ukraina. Og vi ber om at all kollekt går til Ukrainas Caritas, som gjør en storartet innsats. Caritas vil øremerke vårt bidrag til mat- og hygienepakker til de mest trengende. Behovet for slik primærhjelp er stort, og vil bli større.

La oss bruke dagene som kommer til å forberede våre hjerter og sinn. På forhånd takk for deres raushet.

 

Maria, Fredens dronning, be for Ukraina!

 

Biskop Czeslaw Kozon, Kopenhagen, formann
Kardinal Anders Arborelius OCD, Stockholm, nestformann Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, Oslo
Biskop David Tencer OFMCap, Reykjavik
Bikop Prælat Berislav Grgic, Tromsø
Biskop Prælat Erik Varden O.C.S.O., Trondheim
P. Marco Pasinato, Administrator Helsinki

Kristi Himmelfartsdag 2023