Olsok i Trondheim

 

IMG_6323.jpeg

INVITERER: Trondheim stift inviterer til nasjonal olsokfeiring i Trondheim 27. – 30. juli. Det blir tradisjonen tro besøk på Stiklestad, der pilegrimene kan betrakte skulptør Dyre Vaas Olav-statue. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Da er programmet for olsokfeiringen i Trondheim 2023 klart. 

 

Torsdag 27. juli

17.00   Ankomst pilegrimer NUK

17.00   Skriftemål

18.00   Åpningsmesse i St. Olav domkirke, Trondheim

19.30   Tilbud om kveldsmat

 

Fredag 28. Juli

08.00   Laudes

09.00   Avgang med buss til Stiklestad

11.00   Prosesjon fra tegelverket til Stiklestad kirke

12.00   Høymesse i Stiklestad kirke med diakonvigsel av Florian Pletscher

14.00   Prosesjon til vårt kapell med Olavsrelikvien

14.30   Tilbud om skriftemål

14.30   Enkel bespisning ved kapellet

16.00   Retur med buss til Trondheim

18.00   Messe i St. Olav domkirke

18.30   1. vesper

19.00   Mottagelse og middag i Foreningslokalet i anledning

Florian Pletschers diakonvigsel, vert biskop Erik Varden

22.00   Vigilie med påfølgende sakramentstilbedelse

 
Lørdag 29. Juli 

09.00   Laudes

09.30   Tilbud om skriftemål

09.30   Kafé i atriet

10.00   Barnas Olsok

12.00   Olsokforedrag ved Knut Ødegård

15.00   Høymesse i Nidarosdomen

18.00   Økumenisk vesper i Nidarosdomen

19.00   Avslutningsmiddag i Foreningslokalet

 
Søndag 30. juli 

11.00   Høymesse i St. Olav domkirke

12.30   Bussavgang til Munkeby Mariakloster

14.00   Omvisning i det nye klosteret og kirken

15.00   Enkel servering

16.00   Retur med buss til Trondheim

 

Sist oppdatert tirsdag 16. mai 2023. Med forbehold om endringer.

 

Påmelding til Olsok feiringen

Arrangør trenger påmelding for å kunne beregne nok buss til Stiklestad og Munkeby Mariakloster, samt påmelding til mottakelse 28. juli og middag 29. juli.

  1. Fredag 28. Juli – Buss til Stiklestad
  1. Fredag 28. Juli – Mottagelse og middag i anledning Florian Pletschers diakonvigsel
  1. Lørdag 29. Juli – Avslutningsmiddag kl. 19.00
  1. Søndag 30. Juli – Buss til Munkeby Mariakloster