To nye rektorer ved våre katolske skoler

 

 

Torfinn Gossner, ny rektor på St. Sunniva skole, Osloststogo-170x170.jpg

Gossner (f. 1974) har takket ja til stillingen som konstituert rektor ved St. Sunniva skole med tiltredelse 1. august 2023. Født i Tønsberg, men Oslo-borger siden 1993. Ansatt på St. Sunniva skole siden august 2001. Arbeidet først 10 år som kontaktlærer på 6. – 10. trinn. Har vært inspektør og en del av skolens ledergruppe siden august 2011. Har erfaring fra offentlig skole. Gossner er utdannet fra Menighetsfakultetet og Universitetet i Oslo. Han har sosionom-utdannelse fra Diakonhjemmets høgskole. Tiltrer ny stilling 1. august.

 

 

Unknown 2.jpegHelga Tørå Karsrud, ny rektor ved St. Franciskus skole, Arendal

Karsrud (f. 1978) har takket ja til stillingen som rektor ved St. Franciskus skole med tiltredelse 1. august 2023. Tørå Karsrud har mastergrad i pedagogikk, i tillegg til cand.mag. i språkfag. Hun har gjennomført diverse kortere studier, blant annet i skoleledelse. Mangeårig arbeidserfaring fra Arendal voksenopplæring som lektor, avdelingsleder og fagleder. Hun har også arbeidet som avdelingsleder ved Steinerskolen i Arendal.