Biskop Bernts preken under vielsen av Elisabeth Haarstad til konsekrert enke

 

IMG_1087.jpeg

VIET: Elisabeth Haarstad ble onsdag 31. mai 2023 viet til konsekrert enke av biskop Bernt Eidsvig av Oslo. Ritualet har aldri før blitt gjennomført i Norge og fant sted i St. Olav domkirke, Oslo. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Kjære Elisabeth,

I Det nye testamente hører vi om enker og jomfruer som tjente apostlene og menighetene. De tolket sin stand som et kall til å gi alt – som du gjør det ved din løfteavleggelse. Du sier:

 

«Måtte Gud motta denne gaven som jeg ønsker å gi – alt jeg er og alt jeg har. Alt det som er gitt meg til rådighet.»

 

For ditt videre liv er dette en entydig overskrift; her er hverken betingelser eller forbehold. Om vi er ordensfolk, prester eller legfolk, gjør dine ord inntrykk. Og vi ber generøst sammen med og for deg idag. Din viljestyrke har de som kjenner deg, allerede lært å verdsette. Med den stadfestelse Gud og Kirken gir, blir ditt gudviede liv tillike til velsignelse, som du håper, for din nærmeste og for alle troende.

 

Maria, selv enke, levet og tjente apostelen Johannes, og delte med ham den dypeste innsikt i Herrens liv fra begynnelse til slutt. Med oss  vil du dele din innsikt fra ditt liv, fortid og fremtid, belyst fra det kall Gud har gitt deg.

 

Måtte Gud som har begynt den gode gjerning i deg, inspirere og bistå deg alle dine dager!

 

+Bernt Eidsvig

Oslo,  St. Olav domkirke, 31. mai 2023

 

 

Les mer

 

Se video fra den historiske messen: