Biskop Bernt jubilerer: Ny olavsstatue i domkirken

 

 

Tirsdag 12. september fyller biskop Bernt 70 år: Det feires med messe kl. 11.00 i St. Olav domkirke.

 

Til bursdagen har han to ønsker: For det første at domkirken fylles opp av troende, ikke for å feire ham, men Festen for Jomfru Marias hellige navn. For det annet at St. Olav domkirke, Oslo, etterhvert prydes med en ny olavstatue:

– Den vi har nå er samvittighetsfullt laget, men vi ønsker oss en som minner enda mer om en from helgen. Den gamle statuen skal selvsagt få fortsette sin trofaste tjeneste et annet sted, der den passer bedre, forklarer biskopen vennlig.

Han har lagt stor vekt på at bispedømmets domkirke, og den første av våre kirker som ble innviet i Norge etter at Den katolske kirke igjen ble tillatt i 1843, skal være et verdig samlingspunkt for de troende:

­– Det er her de viktigste liturgiene feires, og da skal rammene være deretter, forklarer han.

Den nye skulpturen vil hente sin inspirasjon fra hvordan de troende og Kirken æret Olav i middelalderen:

– Her er mange vakre eksempler å hente inspirasjon fra for den rette kunstner, mener biskop Bernt:

– Det finnes flotte olavsskulpturer over store deler av Europa, ikke minst De britiske øyer, Nederland og Nord-Europa.

Du kan bidra til å oppfylle biskopens to ønsker for bursdagen ved å delta i messen kl. 11.00 tirsdag 12. september og ved å gi en gave til innkjøp av ny olavsstatue. Du finner mer informasjon om hvordan du kan gi under.

– Uansett om du har mulighet til å gi eller ei: Du er hjertelig velkommen i messen, presiserer biskopen, som gleder seg til å møte mange troende på Festen for Jomfru Marias hellige navn – og sin egen 70-årsdag.

Statue av Olav den Hellige i domkirken

St. Olav domkirke i Oslo skal bestille en ny statue av Olav den Hellige til kirken. Hva statuen vil koste er foreløpig ikke kjent, men det anslås at prisen vil være på et sted rundt kr. 150 000. Pr. dags dato er det heller ikke bestemt hvor den vil bli produsert.