Missale Romanum – ny norsk utgave

 

Den 1. august gikk startskuddet for Liturgikommisjonens høring om nytt Missale Romanum på norsk. Endringene angår alle katolikker og burde være av stor interesse for mange. Høringsfrist er 1. februar 2024.

 
Oversikt over tidsplan og dokumenter for den offentlige høringen for hoveddelene i nytt Missale Romanum på norsk (Kunngjøring om offentlig høring – nytt Missale Romanum på norsk) (NB! Høringen nå inkluderer ikke messens variable deler, proprie-delene): 

Høring i tre deler:
Stoffet som sendes på høring fra og med 1. august 2023er så omfattende at liturgikommisjonen har besluttet å fordele stoffet på tre «pakker» som sendes ut henholdsvis 1. august, 1. september og 1. oktober, alle med felles høringsfrist 1. februar 2024. Alle dokumenter gjøres tilgjengelig for alle interesserte her i tillegg til at de sendes på e-post til høringsinstansene:

Pakke 1 som sendes ut bredt 1. august, inneholder i tillegg til Høringsbrev 1 [MR.Høringsbrev.1]:

  • forslag til ny «Messens ordning» (Ordo Missæ) (MR.Dok.1.1.OM), tidligere kalt «Messens faste deler»
  • utdrag fra «Generell orientering om Missale Romanum» (IM 46-90) (MR.Dok.1.2.IM 46-90), før 2000/2002 kalt IGMR
  • heftet «Kommentar til den nye ‘Messens ordning’» (MR.Dok.1.3.OM.Kommentar), der kommisjonens ulike valg, og spesielt endringene i forhold til nåværende missale, presenteres

Pakke 2 som sendes ut 1. september (til en mindre gruppe), inneholder i tillegg til Høringsbrev 2: [dokumentene legges ut 1. september]

  • forslag til nye tekster for samtlige 10 eukaristiske bønner (dokument 2.1 og 2.3)
  • synopse med tre spalter (nåværende oversettelser, latinsk tekst, forslag til ny oversettelse), med forskjellene fargemarkert (dokument 2.2 og 2.4)
  • heftet «Kommentarer til de justerte eukaristiske bønner» (dokument 2.5), der kommisjonens ulike valg, og spesielt endringene i forhold til nåværende missale, presenteres

Pakke 3 som sendes ut om 1. oktober (til en engere gruppe), inneholder i tillegg til Høringsbrev 3: [dokumentene legges ut 1. oktober]

  • forslag til fullstendig tekst til de innledende dokumenter (dekreter, apostolisk konstitusjon, «Generell orientering om Missale Romanum», to kirkeåresdokumenter (dokument 3.1); kalender tas ikke med siden den alt befinner seg i Roma og derfor faller utenfor høringsproblematikken)
  • forslag til «Innledende bemerkninger» mv. til det nye lektionarium (dokument 3.2)

Alle tre dokumentpakker bygger på de latinske tekstene, og disse oversendes på forespørsel ved henvendelse til liturgikommisjonens sekretær, Sigurd Hareide.