Pavens bønneintensjon for oktober: «For synoden»

 

 

Pave Frans’ bønneintensjon for oktober måned inviterer alle til å lytte og føre dialog gjennom Synoden om synodalitet.

 

Tekst: Vatican News

 

«La oss be for Kirken, slik at den kan ta i bruk lytting og dialog som livsstil på alle nivåer, og la seg lede av Den hellige ånd mot verdens periferier.»

Pave Frans lanserte denne invitasjonen fredag 29. oktober da han offentliggjorde  bønneintensjonen for oktober 2023: «For synoden».

I The Pope Video for October, produsert av pavens verdensomspennende bønnenettverk, reflekterte han over hvordan synodens dynamikk viderefører Kirkens misjonskall.

«Gjennom bønn og dømmekraft hjelper Den hellige ånd oss til å utføre ‘ørets apostolat’, det vil si å lytte med Guds ører for å kunne tale med Guds ord», sa han og la til: «Slik nærmer vi oss Kristi hjerte. Oppdraget vårt og stemmen som fører oss til ham, springer ut fra ham.»

Pave Frans avslutter med å si at «denne stemmen åpenbarer for oss at misjonens hjerte er å nå ut til alle, å søke alle, å ønske alle velkommen, å involvere alle, uten å ekskludere noen», og han inviterer alle troende til å be for Kirken under synoden «slik at den kan gjøre lytting og dialog til en livsstil på alle nivåer, og la seg lede av Den hellige ånd mot verdens periferier.»

 

Synode om synodalitet

Synodalforsamlingens generalforsamling begynner onsdag 4. oktober 2023, etter en toårig prosess som startet i september 2021, da Vatikanet offentliggjorde et forberedende dokument og instrukser for samlingen. Hundrevis av katolikker fra hele verden møttes deretter i menighetene sine for å diskutere spørsmålene som synoden stilte. Syntesen av disse samtalene ble deretter sendt til de respektive bispekonferansene, som har til oppgave å bringe alle stemmer til forhandlingsbordet.

Til slutt møttes representanter for bispekonferansene på kontinentalt nivå, den siste etappen før generalforsamlingen, som i sin tur vil finne sted i to deler, fra samlingen i 2023 til det andre møtet i oktober 2024.

På synoden vil 363 stemmeberettigede medlemmer, inkludert kvinner, delta. Noen av deltakerne deltar som representanter for bispekonferansene, andre er personlig utnevnt av pave Frans, og noen deltar som «broderlige delegater», «åndelige assistenter» eller «eksperter og tilretteleggere».