Pollestads bibeloversettelse er nå i St. Olav bokhandel

Aldri før har en person alene oversatt hele Bibelen til norsk. Nå kan du få kjøpt Kjell Arild Pollestads oversettelse av Bibelen i St. Olav Bokhandel. 

 

athumbnail_IMG_7897.jpg

FIRE VARIANTER: Du kan få kjøpt Pollestads oversettelse av Bibelen i hvit, grønn, rød og lilla. Designet er inspirert av fargene i den liturgiske kalenderen. Foto: Caroline Belaúnde Brynsrud

 

 

«Nå har Kjell Arild Pollestad oversatt Bibelen fra grunnspråkene (B2023). Med over tyve bøker og flere oversettelser bak seg, blant annet av Snorre og Homer, har han vist gode forutsetninger for å lykkes. Resultatet er en bragd av oversetteren og en begivenhet for oss andre.  

Med stort pågangsmot har han tatt for seg et utfordrende stoff, der en lang rekke skribenter står bak svært ulike skrifter. Med mye innsikt har han også måttet ta stilling til vanskeligheter som skyldes at tekstene stammer fra samfunn som er forskjellige fra dagens. Mange av disse gamle tekstene er dessuten overlevert i flere varianter.  

(...)

I seks år har arbeidet  [med oversettelsen] fulgt ham gjennom gode og vanskelige dager. Resultatet har potensiale til å være en god følgesvenn for mange.»

Teksten er et utdrag fra Karl Gervins artikkel om Pollestads bibeloversettelse i St. Olav tidsskrift. Det er verdt å nevne at bibeloversettelsen til Pollestad består av de 66 bøkene som er i den lutherske kanon. Bibelen i sin helhet (73 bøker) vil bli gitt ut på norsk i 2024. Du finner mer informasjon om det her

 

Press forlag, som har utgitt oversettelsen til Pollestad, skriver følgende om boken:

«Bibelen er den mest sentrale boken i vår kulturhistorie, og har utkommet i en lang rekke utgaver siden tekstene ble samlet i de første århundrene e.Kr. Finnes det da et behov for enda en oversettelse? Ja, svarer Kjell Arild Pollestad, som i likhet med Martin Luther, om lag 500 år etter, egenhendig har stått for oversettelsen. I et fyldig forord til denne utgaven gir han uttrykk for sine beveggrunner, noe som kort fortalt handler om at tradisjonens lange historie med forhandlinger om tekstens form og innhold, paradoksalt nok har brakt dagens oversettelser i utakt med de originale tekstene. Pollestads rettesnor for oversettelsen er det poetiske og billedrike språket i originalen, og han går i rette med tradisjonens hang til ideologisk tilrettelegging samt tendensen til å forenkle tekstens tvetydigheter.

Tilgjengelig i fire ulike farger som følger kirkeårets farger. Unikt design av Rune Døli, som også har utviklet en ny font til teksten.»