St. Olav tidsskrift beklager og presiserer

Redaksjonen i St. Olav tidsskrift beklager faktafeil i notis på side 40 i nummer 3/2023. Der står det at en av lederne i medienettverket EWTN, Iwo Bender, besøkte EWTN Norge tidligere i høst. Vi er gjort oppmerksomme på at dette ikke medfører riktighet, og beklager feilen.

Redaksjonen vil også presisere at Iwo Bender ved redaksjonsslutt den 21. september, ifølge opplysninger vi har mottatt, var midlertidig leder for EWTN Europa. Han er nå leder for EWTN Europa - sentral og øst. Iwo Bender er også styremedlem i EWTN Norge.