77 prosent av medlemmene i Den norske kirke vil døpe barnet sitt i kirken

 DÅP.NTB_4eVUW9XcT7A.jpg
SPØRREUNDERSØKELSE: Medlemsundersøkelsen i Den norske kirke blir gjennomført annethvert år og spør et representativt utvalg av kirkens medlemmer om de ville valgt dåp, konfirmasjon, bryllup og kirkelig gravferd. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

 

Oppslutningen om kirkelige seremonier som dåp, konfirmasjon og gravferd holder seg stabil blant Den norske kirkes medlemmer.

 

At 77 prosent vil døpe barnet sitt i kirken dersom de fikk et barn nå, er en nedgang på ett prosentpoeng sammenlignet med 2021 og 2019, viser ferske tall fra Den norske kirke sin medlemsundersøkelse , som blir gjennomført annethvert år.

 

Høyt tall

– Dette er fremdeles et høyt tall, og så må vi fortsette å legge alt til rette for de som ønsker dåp, sier avdelingsdirektør for kirkefag i Den norske kirke, Jan Christian Kielland.

65 prosent svarer at de ville valgt kirkelig konfirmasjon dersom de skulle konfirmeres nå. Det er en nedgang fra 2021, men samtidig ett prosentpoeng mer enn i 2019.

Det er stabil utvikling i hvor mange som ville valgt kirkelig gravferd. 78 prosent svarer at de ønsker kirkelig gravferdsseremoni, og eldre er litt mer positive til gravferd i kirken enn de yngre.

 

Seks av ti vil ha kirkebryllup

Seks av ti ville valgt kirkebryllup dersom de skulle ha giftet seg.

Nærmere 64 prosent av befolkningen var medlemmer av Den norske kirke ved utgangen av 2022, noe som utgjorde omtrent 3,5 millioner personer. (©NTB)