Katolsk Grovbrød 22. november: En 12-åring, alder og visdom med sr. Anne-Lise Strøm

 

IMG_4502 2.jpeg

EN GUDS GAVE: – Visdom er en gave fra Gud ved Den hellige ånd, slik Paulus skriver i 2 Tim 1,7: «Vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom», sier sr. Anne-Lise Strøm, som er siste foredragsholder ut i høstens Katolsk Grovbrød. FOto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Er alder bare et tall? Og er det slik at visdom i kristelig forstand er forbeholdt godt voksne, ja eldre mennesker, eller …?

 

Tekst: Kristin Norseth

 

Fast og bestemt avviser sr. Anne-Lise Strøm begge deler. Hun innrømmer at det kan være en fordel å bli eldre. Samtidig påpeker hun at i Kirken finnes det mange eksempler på visdomsfylte hellige barn og unge som tidlig i livet ga sitt liv til Kristus. Og det fremste eksemplet av dem alle er tolvåringen Jesus Kristus.

Over telefonen snakker sr. Anne-Lise seg varm om hellige barn og unge, om Jesus Kristus og om å vokse i tro og visdom i Kirkens rom. Det kommer hun til å fortsette med onsdag 22. november kl. 19.00 i Katolsk Grovbrød. Tema for hennes foredrag er «Troens vekst ved alder og visdom». I denne sakens anledning er alder relativ uinteressant, fastslår hun. Med andre ord blir det et foredrag verdt å få med seg.

 

En forstandig 12-åring

I våre fikk sr. Anne-Lise i oppdrag å tale om et beslektet tema: «Å eldes med Maria og Josef». Hun ble litt perpleks.

– Vi vet jo en del om Maria, men om Josef vet vi ingen ting etter at Jesus markerte seg som en voksen i tempelet, bare12 år gammel, sier hun.

Så tidlig ble man regnet som voksen på Jesu tid. I Lukas 2,40 leser vi om hvordan gutten etter den første fremstillingen i templet «vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham». Og etter beretningen om Jesus i templet som tolvåring (Luk 2,52), oppsummeres livet hans frem til han rundt 30 år gammel trådte ut på den offentlige arena slik: «Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker».

– Som Gud og menneske var han jo selve Visdommen, og etterhvert som han utviklet seg som menneske, kom visdommen mer og mer frem. Det er inkarnasjonens mysterium i et nøtteskall, utbryter sr. Anne-Lise.

 

Alder uinteressant

For sr. Anne-Lise er alder i bunn og grunn uinteressant.

– Visdom er en gave fra Gud ved Den hellige ånd, slik Paulus skriver i 2 Tim 1,7: «Vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.» Denne nådegaven er gitt oss i dåpen, og den skal bære frukt, slår hun fast og understreker hvor viktig bønnelivet er som kilde til å hente nåde og styrke:

– Bønn er en kraft som når Guds hjerte.

 

Erfaringer og å vokse i tro

I Bibelen regnes det å bli gammel som et tegn på et visdomsfylt menneske. Sr. Anne-Lise nevner en rekke gammeltestamentlige skikkelser, menn som kvinner. Selv har hun etterhånden et langt liv bak seg, og innrømmer at det har sine fordeler å bli eldre.

– Man gjør erfaringer av feil, nederlag og synd. Det lærer oss å gå ydmykheten og troens vei til korset for å dra nytte av frelsen. For på korset møter vi Kristus i hans dypeste barmhjertighet, sier hun.

Og selvsagt kan troen vokse. Med tyngde fremholder hun at det skjer i Kirkens rom ved å leve med i Kirkens tro og fellesskap som bygger på apostlenes vitnesbyrd om og tro på den oppstandne Kristus.

Uforbeholdent uttrykker sr. Anne-Lise sin store kjærlighet til egen Kirke. Og like uforbeholdent kommer hun til å øse av sin rike visdom og kunnskap over dem som kommer for å høre henne den 22. november.

Vel møtt til sesongens siste møte i Katolsk Grovbrød!

 

Som tidligere strømmes foredragene på St. Olav menighets Facebookside. Informasjon og tidligere foredrag ligger på facebook.com/katolskgrovbrod/events.

 

  

Program for Katolsk grovbrød høsten 2023

Skjermbilde 2023-09-26 kl. 09.57.30.jpeg

 

St. Olav domkirkemenighet i Oslo ønsker alle og enhver velkommen til oppbyggelige samvær med foredrag og samtale om kristentroen og troens liv. 

  • Sted: Menighetssalen, Akersveien 5 ved St. Olav domkirke, Oslo.
  • Tidspunkt: Møtene begynner kl. 19.00. Dørene åpnes kl. 18.30 med enkel servering og sosialt samvær.
  • Strømming: Talene strømmes direkte fra kl. 19.00 på Facebookprofilene til St. Olav katolske domkirkemenighet og katolsk.no.
  • Kveldsmesse: Alle som ønsker det, kan delta i menighetens kveldsmesse i St. Olav kirke kl. 18.00.

 

Onsdag 22. november ved sr. Anne-Lise Strøm:

Troens vekst ved alder og visdom