Mariakirken menighet på Stabekk søker renholder

 

Foto: Mariakirken menighet, Stabekk 

324426384_1610673469421765_1208271835236239485_n 2.jpgMenigheten har ca. 6700 medlemmer fra 121 land. Nyveien 17 på Stabekk, der menigheten holder hus, ble kjøpt i januar 1926.  1. april 1929 ble menigheten et eget sogn og utskilt fra St. Olav menighet i Oslo.  1960 ble den nåværende Mariakirken bygget sammen med et aldershjem som fikk navnet Villa Maria. Kirken ble vigslet den 8. desember 1960. Nåværende sogneprest er mgr. Torbjørn Olsen. Menigheten har dertil to kapellaner og menighetssekretær.  Finn mer informasjon på vårt nettsted

  

Vår nåværende renholder slutter på grunn av flytting, og vi søker hennes erstatter.

 

Arbeidsoppgaver: 
 • Ukentlig (en eller to ganger) renhold (inklusiv støvtørking. støvsuging, vasking) av hele kirke- og menighetsanlegget
 • Forberede kirken mv. til større liturgiske feiringer
 • Rydding generelt, men spesielt etter disse feiringer
 • Annet forefallende arbeid
 • Mye av renholdsarbeidet må tilpasses katekese og gudstjenester lørdag og søndag

 

Kompetansekrav:
 • Snakke og lese rimelig norsk rimelig godt, eventuelt engelsk
 • Erfaring

Stillingen er 60 % av en heltidsstilling.

 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 • Tiltredelse snarest

 

Kontaktinformasjon: 
 • Henvendelser rettes til menighetssekretær Vibecke Steenfeldt-Foss på e-post Vibecke.Steenfeldt-Foss@katolsk.no eller telefon 67 494 730 eller 951 23 405; eller til mgr. Torbjørn Olsen på e-post torbjorn.olsen@katolsk.no eller mobil +47 410 01 620
 • Søknad merket «Renholder» sendes pr. brev til Mariakirken menighet, Stabekk, Nyveien 17A, 1369 Stabekk, eller pr. epost til stabekk@katolsk.no
 • Søknadsfrist: 26. november