Regjeringen snur om friskolekutt etter kraftige protester

Biskop Eidsvig: – Takk til lærere, foreldre og eleverIMG_3511.jpeg

FORNØYD: – Det er positivt at regjeringen tar seg tid til å tenke seg om og å lytte til privatskolene, sier biskop Bernt Eidsvig etter at regjeringen trakk tilbake forslaget om kutt i støtten til privatskolene. Bildet er fra biskopens besøk i Roma under Olavsfestdagene 2023. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

 

Kuttene i friskolestøtten på en halv milliard skal vurderes på nytt, og skolene skal være med på diskusjonene regjeringsnedsatt arbeidsgruppe. Nyheten tas godt imot.

 
Tekst: NTB, Anne Nesje / katolsk.no 

 

Friskolene hadde på forhånd varslet en nasjonal demonstrasjon onsdag mot regjeringens forslag om å spare penger. I Stavanger samlet flere hundre elever og lærere seg i Byparken onsdag formiddag, blant annet fra Stavanger Kristne Grunnskole, skriver Stavanger Aftenblad. Det var også demonstrasjoner i Bergen, Oslo og andre byer.

– Det er positivt at regjeringen tar seg tid til å tenke seg om og å lytte til privatskolene, sier biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme, som har uttrykt sterk skepsis til regjeringens opprinnelige kuttforslag.

– Jeg avventer hva regjeringen kommer frem til, men aner håp: At de nå stanser kutt som ville rammet våre katolske skoler hardt, med ca. 15 millioner allerede i 2024, skyldes ikke minst den iherdige innsatsen fra skolenes organisasjoner, foreldre, elever og lærere. Jeg er takknemlig for deres engasjement, som også er én av de private skolenes store styrke: De drives frem av frivillig oppofrelse, sier Eidsvig.

 

398486971_840587448069938_6200770169717765751_n 2.jpg

SAMLET MOT REGJERINGEN: Flere tusen møtte opp til friskolenes demonstrasjoner over hele landet mot regjeringens forslag om å kutte over 500 millioner i skolenes støtte. Her fra demonstrasjonen på Eidsvolls plass, Oslo. Foto: Kristne Friskolers Forbund

 

Glede ved St. Eystein-skole

Biskop Eidsvig står fast på at støtten til privatskolene bør opprettholdes på dagens nivå, slik at alle, uansett familieøkonomi, kan velge mellom privat eller offentlig skole:

– Våre skoler har aldri vært privatskoler for de rike: De begynte som skoler for det vi idag ville kalt arbeidsinnvandrere og flyktninger. De kan være ressurssterke, selvsagt, men ikke i en økonomisk betydning av ordet. Dette er også en del av vår inkluderende tradisjon, sier biskopen

Hundrevis av elever, lærere, foreldre og støttespillere for friskolene demonstrerte utenfor Stortinget og i flere byer onsdag 9. november, blant dem var Marie Ljones Brekke, som også er KrF-politiker og aksjonsleder for demonstrasjonen i Stavanger.

– Jeg er veldig spent på detaljene, men positiv til at de innser at dette slo veldig feil ut, sier rektor ved den kristne skolen, sier hun.

Rektor ved den private Bodø-skolen St. Eystein er svært glad for at regjeringen snur.

– Det er veldig positivt at vi nå får en grundig gjennomgang, slik at vi får en rettferdig og god ordning, sier rektor Elisabeth Thielemann til Avisa Nordland.

Omkring 4,6 prosent av norske elever går på en privat skole, ifølge Utdanningsdirektoratet. De fleste er Montessori- eller Steinerskoler eller religiøse skoler.

 
Dobbelt tilskudd fjernes

Tidligere i høst varslet regjeringen kutt på over en halv milliard kroner over fem år til friskolene her i landet. Nå skal en arbeidsgruppe se på kuttene, skriver VG.

– Kuttet fra høsten 2024 vil bli vurdert på nytt i revidert nasjonalbudsjett til våren, i lys av resultatene fra arbeidsgruppen. Arbeidet vil føre til justeringer av tilskuddet til privatskoler, slik at den samlede nedgangen i tilskudd blir mindre enn det opprinnelige anslaget på 515 millioner kroner, opplyser kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) til avisa.

Fortsatt skal det doble tilskuddet fjernes for friskoler med kombinerte barne- og ungdomstrinn. Men regjeringen vil øke tilskuddet på andre områder for de aktuelle skolene, forklarer skolestatsråden.

– Mange foreldre og elever er bekymret for skolen sin, det skal de ikke trenge å være, understreker Nordtun.

 
Ser om privatskolene er dyrere

Arbeidsgruppen skal vurdere behovet for endring i hvordan utgifter til skolebygg håndteres i tilskuddsmodellen. Den skal også se på om det er spesielle forhold ved de ulike skolene som koster mer enn i offentlig skole, for eksempel klassestørrelse eller kompetansekrav for lærere.

– Vi skal ha et rettferdig finansieringssystem for privatskoler. Det er riktig å endre slik at kombinerte skoler ikke får dobbelt smådriftstilskudd. Det kan være andre deler av tilskuddet til skolene som er for lavt, slik skolenes organisasjoner gir uttrykk for, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i en pressemelding.

– Sammen med representanter for skolenes organisasjoner skal vi derfor vurdere om det er grunn til å gjøre andre endringer i tilskuddet til privatskoler, sier Nordtun.

Høringen av lovendringene går som planlagt, og Kunnskapsdepartementet skriver at regjeringen tar sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget våren 2024 med iverksetting høsten 2024.

 

Les mer