Trondheim stift lanserer nytt prosjekt for misjon frem til Olavsjubileet i 2030

IMG_8011.jpeg

FEIRING AV HELGENKONGEN: St. Olavs kapell på Stiklestad under Olsok i 2021. Da kapellet ble bygget i anledning Olavsjubileet i 1930, ble det utsmykket med gaver fra blant andre Sigrid Undset. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

I 2030 feirer Norge tusenårsjubileet for Olav den helliges martyrdød på Stiklestad. Det har Trondheim stift tatt konsekvensen av og lanserer nå prosjektet Misjon2030. 

 

Tekst: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Misjon2030 er et prosjekt utgått fra Trondheim stift i regi av EWTN Norge. Ifølge en nylig lansert nettside er prosjektets formål å svare på biskop Erik Vardens oppfordring til en fornyelse av dåpsløfter gjennom misjon, bevisst trosliv, bønn, liturgi, kall, katekese og karitativt arbeid.

Det er planlagt en åpningskonferanse den 13. april 2024 ved St. Olav domkirke i Trondheim, med temaet «Hva betyr ‘misjon’ i det Herrens år 2024?». Der blir det blant annet foredrag ved Ulf Ekman, sr. Anne Bente Hadland OP, Pål Johannes Nes, Anne Samuelsen og biskop Erik Varden.

Årlige arrangementer planlegges frem til 2030 med ulike temaer som nyevangelisering, karitativ kristendom, litteratur og godt nytt, forkynnelse gjennom skjønnhet, å følge et kall, og tro og liv «etter Skriften».

Etter planen skal det også holdes regelmessige onsdagsgudstjenester i kapellet på Stiklestad fra og med Olsok 2024. For å få til dette må Trondheim stift ifølge nettsiden samle inn 3 millioner kroner for å fullføre et nødvendig restaurasjonsarbeid.

 

Les mer