Paven utlyser bønneår i forkant av jubelåret

 

 

Under Angelus søndag 21. januar kunngjorde paven et «bønneår» i forkant av det kommende jubelåret 2025.

 

Tekst: Christopher Wells, Vatican News

 

Pave Frans inviterte de troende til å be for kristen enhet og fred i hele verden. Han ba også om løslatelse av en gruppe mennesker, deriblant flere nonner, som ble kidnappet på Haiti i forrige uke.

Pave Frans innledet søndag et bønneår i forkant av jubelåret 2025, og han oppfordret de troende til «å intensivere bønnen for å forberede oss på å leve godt i denne nådens begivenhet og oppleve kraften i Guds håp».

I en tale etter søndagens Angelus forklarte Den hellige far at Bønnens år er viet til «å gjenoppdage den store verdien og det absolutte behovet for bønn, bønn i det personlige livet, i Kirkens liv og i verden».

Han la til at Dikasteriet for evangelisering vil utarbeide materiell til hjelp i feiringen av Bønnens år.

 

Bønn for kristen enhet og fred i verden

Paven inviterte kristne til å be spesielt for kristen enhet, og oppfordret til «ikke å bli lei av å påkalle Herren for fred i Ukraina, i Israel og Palestina, og i så mange andre deler av verden», inkludert Ecuador.

Nok en gang understreket han at de som lider mest under mangelen på fred, er de svakeste blant oss. «Jeg tenker på de små», sa pave Frans, «de mange barna som blir skadet og drept, de som blir fratatt kjærlighet, fratatt sine drømmer og sin fremtid».

 

«La oss alle være klar over vårt ansvar for å be og bygge fred for dem!»

 Pave Frans

 

Kidnappinger i Haiti

Pave Frans fokuserte på den karibiske nasjonen Haiti, og sa: «Jeg har med sorg mottatt nyheten om kidnappingen av en gruppe mennesker i Haiti, inkludert seks ordenssøstre.»

Bortføringen fant sted i Haitis hovedstad Port-au-Prince fredag, da væpnede menn stoppet en minibuss og tok passasjerene som gisler. 

I sin tale søndag ba paven «inderlig» om at alle gislene ble løslatt, samtidig som han ba for «sosial harmoni» i landet. «Jeg oppfordrer alle til å stanse volden», sa han, «som forårsaker så mye lidelse for denne kjære befolkningen».

 

 Seks nonner bortført i Haiti

Åtte personer, inkludert seks nonner, har blitt bortført i Haitis hovedstad Port-au-Prince, ifølge religiøse ledere.

De seks nonnene satt på en buss på vei til jobb da de ble bortført, sier landets samarbeidsorgan for religiøse ordener i et internt notat sett av AFP.

Identiteten til de øvrige to bortførte er ikke kjent. Det har foreløpig ikke kommet noe krav om løsepenger.

Bortføringer, både av kjente og vanlige mennesker, har økt i omfang i Port-au-Prince. FN anslo i fjor at gjenger kontrollerer rundt 80 prosent av byen.

I forrige uke ble en lege og en dommer bortført før de ble løslatt mot løsepenger.

(NTB)