Pavens intensjon for januar: For mangfoldet i Kirken

 

Det er ingen grunn til å frykte for mangfoldet av nådegaver i Kirken. Tvert imot, vi bør glede oss over å oppleve denne mangfoldigheten. Paven påpeker at hvis vi blir ledet av Den hellige ånd, vil verken overflod eller mangfold føre til konflikt.

 

Intensjonen ledsages av en video utarbeidet av Pavens globale bønnenettverk, som viser de forskjellige engasjementene og nådegavene i kirkens fellesskap. Frans understreker at mangfold og enhet i høyeste grad var til stede i de første kristne samfunnene. Derfor, sier han, måtte spenningen løses på et høyere nivå.

– For å gå videre på troens vei, er det nødvendig med økumenisk dialog med våre brødre og søstre i andre kirkesamfunn og kristne fellesskap. Dette er ikke noe uforståelig eller forstyrrende, men en gave som Gud gir til det kristne fellesskapet slik at det kan vokse som én kropp, Kristi kropp. Ta for eksempel de østlige kirkene. De har sine egne tradisjoner eller særegne liturgiske ritualer.... og likevel bevarer de troens enhet og styrker den i stedet for å skape splittelse, sier Frans i sin bønneintensjon for januar.

 

Paven avslutter budskapet sitt med en bønn:

– La oss be om at Ånden hjelper oss å gjenkjenne de ulike nådegavene i det kristne fellesskapet, og å oppdage rikdommen i forskjellige liturgiske tradisjoner i Den katolske kirke.