Angelus: Andre søndag i fastetiden

 

Hold blikket festet på Jesu lys!

 

Oversettelse: Vuokko-Helena Caseiro
Vatican News

 

Søndag 25. februar var evangelieteksten:

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. […]

Mark 9,2–10 fra Bibel 2011
 

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen: 

 

Kjære brødre og søstre, god dag!

I dag, andre søndag i fasten, fremstiller evangeliet hendelsen med Jesu forklarelse (jf. Mark 9,2–10).

Etter å ha forkynt sin lidelse for disiplene, tar Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, går opp på et høyt fjell, og der åpenbarer han seg fysisk i alt sitt lys. Slik avslører han for dem meningen med det de hadde gjennomlevd sammen fram til da. Forkynnelsen av riket, tilgivelsen av synder, helbredelsene og de tegn han hadde gjort var jo gnister av et større lys: Jesu lys, det lys som Jesus er. Og dette lyset skal disiplene fra nå av aldri mer ta øynene bort fra, spesielt ikke ved prøvelser, så som Jesu lidelse, som de snart vil stå overfor.

 

Hold blikket festet på Jesu lys

Her har vi budskapet: Ta aldri øynene bort fra Jesu lys. Gjør som bøndene før i tiden. Når de pløyde åkeren, festet de blikket på ett bestemt punkt foran seg, og med øynene festet på det målet, greide de å få furene rette. Dette er vi kristne kalt til å gjøre under livets vandring: stadig å ha Jesu strålende ansikt for våre øyne, aldri å ta øynene bort fra Jesus.

 

Søk Jesu lys

Brødre og søstre, la oss åpne oss for Jesu lys! Han er kjærlighet, han er liv uten ende. La oss langs tilværelsens stier, som iblant er svært svingete, søke hans ansikt, fullt av barmhjertighet, av troskap, av håp. Til hjelp har vi bønn, lytting til Ordet, sakramentene: Bønn, lytting til Ordet og sakramentene hjelper oss å holde øynene festet på Jesus.

Og her er et godt forsett for fastetiden: å gå inn for å ha et åpent blikk, å være mennesker som søker lyset, som søker Jesu lys både i bønn og i dem vi har rundt oss.

 

Spørsmål

Og la oss da spørre oss: Holder jeg blikket festet på Kristus, som ledsager meg i livet? Og for å kunne gjøre det, gir jeg rom til stillhet, bønn og tilbedelse? Og går jeg rundt og leter etter hver en liten stråle av Jesu lys, som reflekteres i meg selv og i hver eneste bror og søster som jeg møter? Og husker jeg å takke Herren for dette?

 

Bønn

Må Maria, som skinner med Guds lys, hjelpe oss å holde blikket festet på Jesus og å se på hverandre med tillit og kjærlighet.