KrF vil gi fredsprisen til pave Frans

FRANS.cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg

NOMINERT: Ved å gi fredsprisen til en religiøs leder som pave Frans, vil Nobelkomiteen bekrefte viktigheten av religiøst lederskap som en motor for fred, ifølge stortingsrepresentant Dag Erik Ulstein i Kristelig Folkeparti. FOTO: Vatican Media

 

Stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein i Kristelig Folkeparti (KrF) har nominert pave Frans til Nobels fredspris for 2024.

 

Siden innsettelsen for ti år siden har paven brukt sin innflytelse og posisjon til å støtte opp om en rekke freds- og forsoningsprosesser, ifølge Ulstein. Han har blant annet fremmet fred i møte med ledere fra blant annet Palestina, Israel og Irak, framhever han.

 

Motor for fred

– Pave Frans har gjennom sitt liv og verdiformidling gjennomgående fremmet et sterkt budskap om nødvendigheten for omfattende fred og forsoning. Det gjelder ikke bare mellom stater, men også mellom mennesker og folkegrupper av ulik bakgrunn, sier Ulstein.

Pave Frans har konsekvent satt verdier som barmhjertighet, medlidenhet, nestekjærlighet, tilgivelse og ydmykhet først, uttaler Ulstein. 

– Han har spilt en sentral rolle i normaliseringen av relasjonen mellom USA og Cuba, og mellom FARC-geriljaen og den Colombianske regjeringen. Paven har også vist sterkt engasjement mot bruk og besittelse av atomvåpen, iver for klimasaken og verdighet med migranter over spesielt Middelhavet.

 

"Folkets forbrødring"

 - Pavens helhetlige fredsarbeid hvor det ukrenkelige menneskeverdet ligger til grunn illustrerer noe nytt og samsvarer godt med ett av Alfred Nobels ofte glemte ideal: «för folkens förbrödrande», sier Ulstein. 

Ved å gi fredsprisen til en religiøs leder som pave Frans, vil Nobelkomiteen bekrefte viktigheten av religiøst lederskap som en motor for fred, ifølge stortingsrepresentanten. (©NTB/KrF)