Oslo katolske bispedømmes eiendoms­avdeling søker prosjektleder

Oslo katolske bispedømmes våpenOslo katolske bispedømme har 27 menigheter og omfatter de sørligste fylkene i Norge. Bispedømmets administrasjon har 65 ansatte sentralt og rundt 100 prester og diakoner i menighetene.

 

Bispedømmet eier ca. 210 bygninger fordelt på 36 eiendoms­komplekser. Til sammen utgjør dette ca. 82 907 m². Eiendoms­massen befinner seg fra sør i Norge til Midt-Norge, og består av kirker, menighets­hus, kapell, skoler, leiligheter, kontor­bygg og andre formålsbygg.

 

Grunnet høy aktivitet i eiendomsavdelingen som følge av økende rehabiliterings­oppdrag, ser vi etter aktuelle kandidater til en stilling som prosjektleder.

IMG_2474.jpeg

STOR EIENDOMSMASSE: Oslo katolske bispedømme eier bygg fra Oslo i øst til Bergen i vest. Bildet er fra Akersveien i Oslo, der blant annet bispedømmets hovedkontor ligger.  Les mer om bispedømmets eiendomsprosjekter. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Stillingsbeskrivelse prosjektleder

Vi søker etter sivilingeniør/ingeniør med noen års erfaring fra bygge­administra­sjon, herunder prosjekt­ledelse, prosjekterings­ledelse og byggeledelse.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Prosjektleder og gjennomførings­koordinator og tilbuds- og produksjonsfase
 • Sikre at prosjektene gjennom­føres i henhold til tidsplan, budsjett og kvalitet
 • Kvalitets­kontroll av leveranser, utførelse, fremdrift og kostnader
 • Utarbeide tilstands­rapporter med hensyn til tilstand, rehabiliterings­behov og kostnader
 • Utarbeide prosedyrer, sjekklister, SHA-planer, maler og proto­koller på eiendoms­utvikling i overens­stemmelse med NS- og byggherre­forskriften
 • Budsjett og økonomi­rapportering
 • Sørge for at eiendommene til enhver tid tilfreds­stiller aktuelle lover og forskrifter
 • Bistå ved implementering og oppfølging av miljø og energitiltak

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør/ingeniør med bakgrunn/erfaring fra prosjekt­administrasjon
 • Du kan vise til god prosjekt­styring, herunder plan­legging, risiko­styring og kostnads­oppfølging i prosjekt
 • God kjennskap til bygge­bransjen, inkludert relevante lover og forskrifter og beste praksis
 • God økonomi- og forretnings­forståelse
 • God kjennskap til ulike kontraktsformer
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet
 • Må kunne kommunisere godt på norsk og engelsk
 • Må kunne jobbe i et fler­kulturelt miljø

Egenskaper:

 • Du må ha god samarbeidsevne
 • Du må være selvstendig
 • Du må raskt kunne omstille deg til nye oppgaver
 • Du må kunne være fleksibel med å kunne reise rundt om til eiendommer som vi eier
 • Du må ha et godt øye for detaljer og være vant med å levere med høy kvalitet
 • Du må ha respekt for kirkelige eiendeler og Den katolske kirkes formål

Vi tilbyr:

 • En selvstendig stilling
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode lønns- og pensjonsbetingelser
 • Godt arbeidsmiljø

 

Mer om bispedømmets eiendomsavdeling og stillingen

Bispedømmets eiendomsavdeling (heretter EA) har ansvar for forvaltning av alle bispe­dømmets eien­dommer, kostnads­­effektiv drift og verdi­bevarende vedlikehold. I tillegg skal EA sikre ivaretakelse av bispe­dømmets kultur­historiske verdier.

EAs ansvar er også å sikre at bygningene er formåls­­tjenlige for bruker og for den enkelte menighet, og at byggene oppfyller alle offentlige krav til denne type bygg.

Dette innebærer at de må opp­graderes, bygges om og justeres i takt med brukerens/menighetens behov. 

Eiendomsavdelingen ledes av en eiendomssjef, og er oppdelt i én prosjekt­avdeling og én drifts­avdeling med 4 ansatte.

Driftsavdelingen består av en driftsleder samt 3 håndverkere som utfører mindre arbeider/prosjekter i Oslo-området.

Oppgaven i prosjekt­avdelingen omfatter prosjekt­­ledelse, prosjekterings­­ledelse i større prosjekter samt oppfølging i produksjons­­fasen (byggeledelse/byggherreombud).

 


Kontoradresse: Akersveien 5, 0177 Oslo.

Kontaktinformasjon: Eiendomssjef Hai-Nam Vy, mobil 970 27 898.

Søknad sendes innen 15. mars 2024 via stillingsannonsen på finn.no (Finn-kode 323463321).