Fagsjekk luker ut myter om Kirken i SNL

Jan_Matejko-Astronomer_Copernicus-Conversation_with_God.jpg

VITENSKAP OG TRO: Maleriet «Astronomen Kopernikus: Samtale med Gud» av Jan Matejko, Wikimedia Commons . 

 

Store Norske Leksikon måtte rette opp feil om Den katolske kirke. 

 

Tekst: Linda Therese Utstøl

 

I Store Norske Leksikons artikkelen om Nicolaus Copernicus pleide det stå: 

«Copernicus’ hovedverk De Revolutionibus Orbium Coelestium ble trykt i Nürnberg i 1543, samme år som han døde. Det sies at han fikk se det første eksemplaret av boken på dødsleiet. Han var sikkert klar over den sterke opposisjonen og de voldsomme angrepene som hypotesen hans ville møte, spesielt fra den katolske kirken.»

 

Dette har blitt strøket og nå står det følgende: 

«Copernicus hadde utviklet det nye verdenssystemet allerede i 1507. I 1514 sendte han en kort sammenfatning av sine ideer, kjent som Commentariolus, til venner og kolleger, men arbeidet ble etter hvert kjent i en videre krets. I 1533 presenterte Johan Albrecht Widmanstetter Copernicus heliosentriske system i en forelesningsserie i Roma der blant annet pave Klemens 7. var en interessert tilhører.»

 

Det er nettsiden Fagsjekk som melder om denne endringen som ble gjort etter innspill fra dem. Både boken Lurt av læreboken? og Fagsjekk springer ut av Norges Kristelig Student- og Skoleungdomslag sitt arbeid med læremidler i grunnskolen og videregående. Redaktør for Fagsjekk er Bjørn Are Davidsen, som har mange år bak seg som myteknuser, og som også har bidratt til St. Olav – katolsk tidsskrift for religion og kultur, hvor han har skrevet om vanlige myter om kristendommen. Fagsjekk spesialiserer seg på feiloppfatninger om kristen tro og faktasjekker aktivt ikke bare lærebøker og leksikon, men også uttalelser i media. 

 

Fagsjekk takker SNL for å ha rettet opp feilen og poengterer hvor viktig det er at slike artikler er basert på normal forskning og faglitteratur. Det har stor betydning for hvordan stoffet presenteres i skoleverket og i populærvitenskapen, skriver Fagsjekk på sine nettsider.