Ny kirkeklokke velsignet i St. Olav i Tønsberg

Klokkene og biskopen - foto Ida Simonsen.jpg

KIMER I KLOKKER: Biskop Bernt Eidsvig velsigner den nye kirkeklokken (Norbert), som henger over den gamle klokken (Elisabeth) foran St. Olav kirke i Tønsberg. Foto: Ida Simonsen

 

Med ny kirkeklokke i nytt klokketårn blir det mye god klang fra St. Olav kirke i Tønsberg fremover. Lørdag 9. mars var biskop Bernt Eidsvig på besøk hos menigheten for å feire messe og velsigne klokken «Norbert», som er støpt i et lokalt støperi og kjøpt ved hjelp av en gave fra et sjenerøst menighetsmedlem. 

 

Tekst: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Lørdag 9. mars 2024 ble den nye kirkeklokken i St. Olav kirke i Tønsberg tatt i bruk for første gang, etter å ha blitt velsignet i en høytidelig seremoni av biskop Bernt Eidsvig. Mange fra menigheten hadde møtt opp for å få med seg velsignelsen før messen, og for å lytte til taler av biskopen og diakon Sigurd Hareide. 

 

Ringerne - foto Quynh Bao Nguyen.jpg

RINGERNE I ST. OLAV: Lyden av de to kirkeklokkene ble hørt sammen for første gang, lørdag 9. mars. Foto: Quynh Bao Nguyen

 

Diakon Hareide rettet en spesiell takk til Solveig Johnsborg Kronen, et musikalsk medlem av St. Olav menighet som døde 100 år gammel i 2019. Kjøpet av den nye klokken var mulig ved hjelp av en sjenerøs pengegave hun etterlot seg til menigheten.

Den nye klokken heter Norbert og er oppkalt etter Den hellige Norbert av Xanten, grunnlegger av premonstratenserordenen som var viktig for katolsk kirkeliv i Tønsberg i middelalderen. Norbert henger over den gamle klokken fra 1990, som heter Elisabeth og er oppkalt etter Den hellige Elisabeth av Ungarn. Begge klokkene er støpt av Olsen Nauen Klokkestøperi i Tønsberg, og var pusset blanke for anledningen. 

 

Klokken Norbert.jpgHELLIGE NORBERT, BE FOR OSS: I inskripsjonen på den ene siden av klokken står det: Mitt navn er Norbert / Biskop Bernt velsignet meg / Jeg ringte første gang i det Herrens år 2024 / Velsignet være Herrens navn. Foto: Sigurd Hareide

 

Les mer