Ingrid Rosendorf Joys innleder på digitalt katekettreff

 

IMG_5727.JPG

ENGASJERT: Torsdag 18. april kl. 19.00 skal Caritas Norges nye generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys innlede for Kirkens kateketer om «Kontakt med andre kirke- og trossamfunn», et tema hun engasjerte seg sterkt i som generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Torsdag 18. april fortsetter Kateketisk senter sin serie teamssamlinger for kateketer. Da skal Caritas Norges nye generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys innlede til samtale om «å engasjere seg utenfor sitt egen trossamfunn».

 

I år har Kateketisk senter invitert til en ny serie av fem såkalte katekettreff – digitale møter om katekese. Det første møtet ble arrangert allerede torsdag 18. januar med innledning ved p. Nguyen Duc Khiem, sogneprest i St. Barbara menighet, Kongsberg. Deretter har deltagerne kunnet glede seg over innledninger fra KPNs Jim Lagerlöf og den unge filosofen Daniel Døhlen. Alle katekettreffene begynner kl. 19.00.

Nå er det Ingrid Rosendorf Joys’ tur. Ingrid har vært leder av NUK og ansatt som samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme. I 2015 ble hun ansatt som generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Nylig ble hadde hun sin første arbeidsdag som generalsekretær i Caritas Norge. Tema for hennes innledning er «Kontakt med andre kirke- og trossamfunn».  Joys har engasjert seg sterkt i temaet, og i 2022 ble hun tildelt Ikkevoldsprisen for sitt livssynsdiplomati.

Kateketsamlingene holdes på Teams og begynner kl. 19. Ta kontakt med kateketisk senter på e-post terese.ranek@katolsk.no for påloggingsinformasjon.

 

 

Samtlige katekettreff:

  • 18. januar: P. Nguyen Duc Khiem – sogneprest på Kongsberg. Tema: Hvorfor kan vi ikke se Gud?
  • 15. februar: Jim Lagerlöf – konsulent for KPN. Tema: St. Frans av Assisi sitt budskap til kateketene
  • 21. mars: Daniel Døhlen – student, kateket, ung filosof. Tema: Tro og filosofi
  • 18. april: Ingrid Rosendorf Joys – gen.sek. i STL, snart i Caritas. Tema: Kontakter med andre kirke- og trossamfunn
  • 23. mai: Sr. Katarina Pajchel OP – doktor i partikkelfysikk. Tema: Tro og vitenskap

 

Les også: