Priorinnevalg på Tautra Mariakloster

 

GJENVALGT: Mor Brigitte Pinot er valgt til priorinne for seks nye år. 

IMG_0813 beskåret.JPGFredag 5. april, få dager før en intern feiring av klosterets 25-årsjubileum, valgte konventkapitlet i Tautra Mariakloster mor Brigitte Pinot (bildet t.h.) som priorinne for de neste seks årene.

 

Tekst og foto: Sr. Hanne-Maria Berentzen

 

Mor Brigitte, som nettopp rundet 68 år, har ledet kommuniteten de siste seks årene. Hun er fransk og kom til Tautra fra klosteret Claire Fontaine i Belgia for ni år siden. Kommuniteten består nå av ti søstre i høytidelige løfter og en novise. Pater Jan Rossey fra Caldey Abbey ledet priorinnevalget i egenskap av nabo-abbed.

 

Abbedisse Rebecca Stramoski fra Tautras moderkloster, Our Lady of the Mississippi Abbey, Iowa, var sammen med pater Anthony O’Brian, kapellanen hos søstrene, vitne under priorinnevalget. Sammen med mor Rebecca er også tre søstre kommet fra USA i anledning valget og jubileet, deriblant sr. Gail Fitzpatrick, som var abbedisse for grunnleggelsen på Tautra, og sr. Nettie Gamle, som var en av grunnleggerne i 1999.

 

Mor Brigitte, som fratrådte som priorinne dagen før valget, ble innsatt på nytt av pater Jan Rossey etter at valget var godkjent av ordenens generalabbed.

 

RIK TRADISJON: Cistercienserklosteret fra 1207 opphørte
som selvstendig klostersamfunn i 1532 og ble lagt under kronen
i 1537. Tautra Mariakloster hører også til cisterciensernes
klosterfamilie i Den katolske Kirke. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

IMG_1168.jpegFakta om Tautra Mariakloster

 

 

 

 

Les mer