Refleksjoner fra Det hellige land

NTB_JsIuf6tM6B8.jpg

PÅSKE: Påskedagsmesse i Den hellige gravs kirke i Jerusalem, 31. mars 2024. Foto: NTB/Reuters

 

Livet må gå videre!

 
Det latinske patriarkatet i Jerusalem

 

Refleksjoner fra Det Hellige Land

Den hellige gravs orden er en viktig bidragsyter til Det latinske patriarkatet i Jerusalem. Ordenen finansierer rundt 80 prosent av patriarkatets drift med årlige overføringer i størrelsesorden USD 12 – 13 millioner. Ordenens medlemmer får stadige oppdateringer om patriarkatets arbeid og utviklingen i ulike prosjekter. Rett før påske mottok Ordenens norske magistrale delegasjon noen refleksjoner over den nåværende situasjonen i Det hellige land, skrevet at Sami El-Yousef, som er patriarkatets administrerende direktør. Hans refleksjoner viser et bilde av situasjonen for de kristne i Gaza og Vestbredden, som kanskje ikke så tydelig fremkommer i det generelle mediabildet.

 

Hvem kunne tenkt i oktober 2023 at denne forferdelige krigen fortsatt ville vedvare med full styrke i mars 2024?  Etter over 160 dager er nivået av ødeleggelse og tap av uskyldig liv rett og slett overveldende. 31.500 mennesker er blitt drept i Gaza, blant dem 70 % kvinner og barn. 73.500 er såret og uten adekvat medisinsk hjelp, siden bare 2 sykehus er fortsatt delvis i drift. 70.000 hus er blitt totalt ødelagt og 290.000, dvs. 60% av alle boliger, er alvorlig skadet. 1.7 millioner av Gazas 2.3 millioner innbyggere er internt fordrevne. Dette betyr at 75 % av befolkningen bor i provisorisk husly eller på gaten uten fungerende infrastruktur. 17.000 barn er uten følge, eller separert fra sine familier.  625.000 barn i skolealder blir nektet utdanning, ikke bare dette året, men med stor sannsynlighet også neste år siden de fleste skolebygninger er skadet og resten brukes som husly. Den humanitære hjelpen som sildrer inn utgjør kun en brøkdel av nivået fra før krigen. Dette forårsaker alvorlig mangel på mat, drikkevann, medisiner og brensel. Alt dette virker som våpen som forårsaker sult, mangel på drikkevann, og spredning av sykdommer. Det tristeste er at verden fortsetter å bevitne dette fra avstand og tillater at lidelsen fortsetter. Hvis disse fakta ikke fremkaller gråt, hva vil da gjøre det?

 

Når det gjelder situasjonen for den lille kristne minoriteten i området så har 600 personer søkt tilflukt i Den hellige families kirke og 200 i Den gresk ortodokse kirken. Tatt i betraktning de begrensede forsyninger i Gaza, så har det siden krigens begynnelse vært vårt ansvar, etter beste evne, å ta vare på deres behov, inkludert mat, vann, klær, medisiner og hygieneartikler. Det kristne fellesskapet er blitt hardt rammet, med 30 tapte liv (20 på grunn av krigshandlinger og 10 pga. manglende helsehjelp). Dette utgjør 3 % av de kristne i området, noe som er ødeleggende for ethvert fellesskap. Våre institusjoner har blitt utsatt for omfattende skader, særlig Den hellige families skole at Remal, Thomas Aquinas Senteret og Daughters of Charity's hjem for utviklingshemmede barn, som er en del av et menighetskompleks, og også Rosary Sisters skole in Tel Alhawa. Skadene beløper seg til flere millioner amerikanske dollar, og det vil ta veldig lang tid å gjenoppbygge. I tillegg er det rapportert at boliger til 40 kristne familier er blitt totalt ødelagt, 48 alvorlig skadet og 85 delvis ødelagt som betyr at de er ubeboelige. Når krigen tar slutt, har de fleste kristne familier intet bosted og vil mest sannsynlig i lang tid bo på kirkelig grunn.

 

På Vestbredden er situasjonen også krevende. Siden krigen startet, har 418 personer blitt drept under angrep på flere steder. 4.665 er skadet hvorav 718 barn. Det har vært 624 voldelige angrep fra israelske bosettere. Disse angrepene, sammen med de mange militære kontrollpunkter som deler Vestbredden, gjør at det er farlig og tidskrevende å bevege seg siden palestinere må vente i timevis ved kontrollpunkter. 1.620 personer er fordrevet fra sine hjem som resultat av at deres hus er blitt vilkårlig revet. Økonomien faller sammen grunnet tre hovedfaktorer. Først og fremst fordi pilegrimsturer forsvant, og dermed all næringsvirksomhet knyttet til pilegrimer, noe som særlig påvirker kristne fellesskap i Bethlehem og Jerusalem. For det andre, Israels tilbakekalling av alle arbeidstillatelser utstedt til palestinere fra Vestbredden, som daglig pendlet til arbeidsplasser i Israel. Det gjelder til sammen omtrent 100.000 arbeidstakere. Disse er nå blitt erstattet med arbeidsinnvandrere fra ulike land. For det tredje, Israel har siden oktober 2023 suspendert overføring av skatteinntekter som Israel har samlet inn på vegne av palestinske myndigheter, Det betyr at palestinske myndigheter ikke har vært i stand til å betale lønn til omtrent 180.000 offentlig ansatte siden oktober 2023. Alt dette betyr at arbeidsledigheten er på et rekordhøyt nivå uten noen utsikter til bedring.

 

Når det gjelder Israel og den 7. oktober, er det rapportert at 1.162 personer ble drept, inkludert 33 barn, og 5.400 sårede. Siden krigen har begynt har 247 soldater blitt drept i Gaza og 1.476 såret. 134 av de 240 som ble kidnappet 7. oktober er fortsatt gisler i Gaza. I tillegg er omtrent 200.000 fordrevet fra sine hjem, særlig i de nordlige og sørlige deler av Israel, og de er innlosjert på hoteller i hele landet.

 

Da krigen startet begynte Det latinske patriarkatet øyeblikkelig å planlegge sitt engasjement både i Gaza og på Vestbredden med mål om å støtte så mange mennesker i nød som mulig. Når det gjelder Gaza, betyr dette ren humanitær hjelp til ca. 800 kristne i de to kirkene og til deres muslimske naboer. Dette skal man fortsette med så lenge krigen pågår og i lang tid etterpå. Når det gjelder Vestbredden, ble et omfattende tiltak iverksatt i november og desember for å hjelpe trengende familier, særlig de som har mistet jobber. Flere prosjekter ble innført bl.a. i Zababdeh, Jenin, Taybeh og Beit Sahour. Siden januar begynte man i tillegg å fokusere på å skape arbeidsplasser, og et vellykket AFAQ prosjekt (for entreprenørskap og arbeid) ble gjenopptatt i samarbeid med Universitetet i Bethlehem. Prosjektets mål er å skape jobbmuligheter på forskjellige nivåer, inkludert praksis og utvikling av små bedrifter gjennom en liten tilskuddsordning. Hundrevis av familier blir hjulpet i dette prosjektet frem til juni og de får dermed en sjanse til å leve et verdig liv.

 

For noen dager siden gjennomførte Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem sin halvårlig visitas.

Dette var en stor mulighet for oss å vise hva vi har gjort med den generøse hjelpen vi har fått fra Ordenen. Visitasen skapte også mulighet for å diskutere fremtiden, ikke bare for Gaza, men for alle fire land som bispedømmet dekker (Israel, Palestina, Jordan og Kypros). Land som ikke skal glemmes. Mens vi reflekterte over det arbeidet som er blitt gjort ble det klart for oss at våre skoler fortsatt er i stand til å gi verdibasert utdanning med høy kvalitet. De pastorale tjenester viser fortsatt solid positiv utvikling, selv om vi er i en situasjon hvor vi gir omfattende humanitær bistand.  Man kan nevne at i løpet av de siste måneder ble flere nye sentre etablert, inkludert to familiesentre i Beit Jala og i Ramallah, et rådgivingssenter som snart åpnes i Bethlehem, og et pastoralsenter, som både tilbyr familierådgivning og har en ungdomsprest, ble åpnet i Haifa. Etterspørsel etter kurs ved Spiritual Formation Center knyttet til presteseminaret i Beit Jala gikk over alle forventninger. For å oppsummere, livet går videre og vi er glade for alle de positive utviklingstegn som kan ses til tross for de dystre utsikter forårsaket av den forferdelige krigen. Kirken er frisk og levende!

 

NTB_73lAUhq8Sd0.jpg

BETLEHEM: I løpet av de siste måneder ble flere nye sentre etablert, inkludert to familiesentre i Beit Jala og i Ramallah, et rådgivingssenter som snart åpnes i Bethlehem, og et pastoralsenter, som både tilbyr familierådgivning og har en ungdomsprest, ble åpnet i Haifa. Her fra messe 14. april 2024. Foto: NTB/Reuters

 

Neste uke går vi inn i Den stille uke i den katolske tradisjon. Den blir etterfulgt av avslutningen av den hellige måneden Ramadan for muslimer og kort etter kommer den jødiske Påskefeiring og til slutt den ordokse Påske i begynnelsen av mai. Vi håper at alle trostradisjoner og troende som har sitt hjem i Det hellige land intensiverer sine bønner slik at en våpenhvile kan oppnås. En våpenhvile som viser veien til en ende på denne ødeleggende krigen og at en klar vei til en fredelig avslutning på flere tiår med gammel konflikt blir realisert og fører til fred, rettferdighet og frihet for palestinere og fred og sikkerhet til våre israelske naboer. Alle må anerkjenne at verken palestinere eller israelere (jødiske, muslimske eller kristne) ikke skal flytte på seg og at vi alle må dele dette landet i fred og med sameksistens, respekt og verdighet for alle. Intet menneskeliv er mer kjært enn et annet. Vi er alle skapt like i Guds bilde og intet menneskeliv er mer verdifullt enn et annet og vi fortjener alle et verdig liv. God Påske, Ramadan Mubarak, og Pesach Sameach til alle!

 

 

Det latinske patriarkatet i Jerusalem

Sami El-Yousef

Administrerende direktør
19. mars 2024