Biskop Erik 50 år: Ønsker seg støtte til stiftets presteutdanning

Gratulerer med dagen, biskop Erik! 

IMG_7878.jpeg

MUNKEBISKOP: Biskop Erik Varden O.C.S.O. er biskop og cisterciensermunk, her i sin ordenshabitt i den biskoppelige leilighet, Trondheim. Mandag 13. mai fyller han 50 år. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen  

 

Mandag 13. mai fyller biskop Erik av Trondheim et halvt århundre. Katolsk.no har tatt en kjapp bursdagsprat med den travle jubilanten.

 

Tekst: Marta Wade og Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

– Hva er din favoritthelgen og hvorfor?

– Det er som å spørre: Hvem er din favorittvenn? Et umulig spørsmål å besvare! En (vordende) helgen som er meg særlig nær her og nå er Jérôme Lejeune. Han viste stort moralsk mot; han står for beundringsverdig klartenkthet; og han var en svært vennlig mann.

 

– Hva ville du anbefalt av bøker til en tiåring, tyveåring, trettiåring, førtiåring og femtiåring?

– Til 10: Snorre. Til 20: Hermann Hesses «Narsiss og Gullmunn». Til 30: Marilynne Robinsons «Gilead-tetralogi». Til 40: Tolstois «Anna Karenina». Til 50: Ciceros «Om alderdommen».

 

– Hva ønsker du deg i bursdagsgave?

– Jeg ønsker meg støtte til Trondheim stifts fond for presteutdanning. Vi har kandidater som melder seg: Det er gledelig.

 

– Hva er din favoritt kake?

–Jeg er glad i Tarte Tatin — men ville ikke spist det hver dag!

 

– Hvem ønsket du å bli da du var liten?

– Bonde. Og det ble jeg.

 

– Hva er det viktigste du har lært?

– Det har vært viktig for meg å lære språk – og jeg studerer fortsatt.

 

– Hva er ditt favoritt-bibelvers?

Efeserne 4.15: «Veritas in caritate.» («Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.») 

 

Gratulasjoner til jubilanten 

Et utvalg hilsener til biskop Erik Varden på hans 50-årsdag 

IMG_1332.jpeg

KOLLEGIAL HILSEN: «Du har gjort din store lærdom og åndelige innsikt tilgjengelig langt utover Stiftets grenser», skriver biskop Bernt Eidsvig i sin hilsen til biskop Erik på hans 50-årsdag.  Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Oslo katolske bispedømme

Kjære biskop Erik,

det var en stor dag da du ble utnevnt til biskop av Trondheim. For Stiftet, selvfølgelig, for det katolske Norge, for Bispekonferansen … Men for deg ble det noe brutalt, en hård omstilling fra det kontemplative til det apostoliske. Du fikk det råd av den ansvarlige kardinal å bli biskop på en munks vis – og det ble du. Du har gjort din store lærdom og åndelige innsikt tilgjengelig langt utover Stiftets grenser, og du blir møtt med takknemlighet. Forbundet med geistlighet og legfolk i hele Norge gratulerer og takker jeg deg!

+ Bernt

 Biskop av Oslo

 

Foto: Jan Erik Kofoed 

Tautra Mariakloster236882476_4268827139877687_2154894188089147640_n.jpg

Tusen år er i Herrens øyne som en dag, så hva er da 50 år?

Men vi ser med menneskers blikk, og gleder oss stort over et rundt tall: Hvem kunne drømt den gangen i 1974 at gutten som ble født i Varden-familien skulle bli den Erik som velsigner oss i dag?

Vi undrer oss og gleder oss over disse 50 år:
Gratulerer med fødselsdagen, kjære biskop Erik! Vi er glad for å ha deg til biskop, vår kjære klosterbror! Vi gleder oss over de gangene vi ser noen glimt av deg, hører din smittende latter, lytter til dine forunderlige prekener og feirer Kristi mysterier sammen med deg. Og vi gleder oss over de ringene i vannet vi ser og hører om der du har ferdes og formidlet det grensesprengende evangelium: Takk for at du er her!

 

Hjertelige gratulasjoner fra dine søstre på Tautra

 

 

 

Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisem 

Lunden klosterIMG_3557.jpeg

Kjære biskop Erik,

søstrene på Lunden gratulerer hjerteligst med dine 50 år, og ber om Guds velsignelse over deg, dagen og fremtiden. Slike merkedager er fremfor alt en anledning til å takke, og vi slutter oss til deg og dine i takksigelse: Takk til Gud for ditt liv og ditt kall. Takk til deg for din tjeneste for Kirken, spesielt her i Norge.

Måtte Den hellige ånd gi deg visdom og styrke i årene som kommer.

Ad multos annos!

 

 Søster Anne-Lise og kommuniteten

 

Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisem  

Katarinahjemmet_St Olav_photo Niklas Hart-2.jpgSta. Katarinahjemmet 

En av mine kloke – nå avdøde – søstre, skrev for mange år siden til en svensk konvertitt som alvorlig overveide en klosterlig fremtid i utlandet: «Det som gledet mig mest i Deres brev var selvfølgelig Deres bestemmelse om å forbli i Sverige, hjemlandet. – De vet hva jeg tenker om den sak – jeg synes det er Deres plikt – og jeg er sikker på at det vil bli til velsignelse». Dagen jubilant – Erik Varden – ble «europeer» allerede som 16-åring som elev ved Atlantic College  i Wales, og konverterte kort tid etter fullført skolegang. Studier i England og Frankrike fulgte, vet vi. Da var det kanskje ikke så merkelig at klostervalget ble i utlendighet. I likhet med sin ordensbror John W. Gran forsømte han plikten til å tjene Kirken i sitt eget land, men Herren ville det annerledes.  Begge ble de kalt ut av klosterlig stillhet til biskoppelig tjeneste i Norge. Dagens jubilant forener sine to kall når han gjerne omtaler seg som «munkebiskop». I skrift og tale har han allerede markert seg som en viktig kirkelig røst i vår tid både her hjemme og internasjonalt.

Vi ber om at du også i fortsettelsen får nåde til å styrke oss i troen og håpet.

 

Sr. Else-Britt Nilsen OP

Priorinne

 

 

 Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisem 

IMG_1144.jpegSt. Olav forlag

Hell og lykke på den store dagen din, biskop Erik!

Du er en gave for Kirken i Norge, for det lille forlaget vårt og for meg personlig. Intellektuelt og kulturelt er du en sjelden kraft, men det er med ditt fokus på fellesmenneskelig erfaring som utgangspunkt for formidling, du først og fremst når menneskehjertene. Din autonome og integrerte fremtoning inspirerer en ny generasjon kristne, og som forlegger er det en fryd å oppleve din formidlingsentusiasme og dine store litterære kvaliteter. Med andre ord: Takk og pris for deg!

  

 Kristine Dingstad

Forlagssjef 

 

  

Noen minner 

c5251e43-0341-41ac-9d9c-c25692d021a3.jpg

I BRYGGERIET: Brødrene i Mount Saint Bernard Abbey studerte og eksperimenterte i flere år for å finne frem til trappistølet «Tynt Meadow», som ble lansert i juni 2018. Til venstre i bildet daværende abbed Erik Varden, som ledet klosterets suksessrike omlegging fra melkeproduksjon til ølbrygging. Foto: Bier! Magazine

 

IMG_4355.jpeg

JUBELDAG: Biskop Erik varden av Trondheim ble viet lørdag 3. oktober 2020. Konsekrasjonen ble utført av biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo, hovedordinator, biskop-prelat Berislav Grgic av Tromsø og biskop Czeslaw Kozon av København, som også er Den nordiske bispekonferanses president. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

  

IMG_8049.jpeg

UNDER OLSOKHIMMELEN: 28. juli 2021 feiret biskop Erik Varden messe utenfor Det katolske kapell på Stiklestad. Biskopen tok opp to nye medlemmer i Kirkens fulle fellesskap. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen  

 

51366466824_ad4bd51176_k.jpeg

VELSIGNET FREMTID: Den nye fløyen ved Tautra Mariakloster gjør cistercienserinnenes kloster rustet for fremtiden. 6. august 2021 ble den velsignet av cisterciensermunk og biskop Erik Varden. Foto: Jan Erik Kofoed

 

53136374631_c05a1f9bf7_k.jpg

ERIK LANSERTE MAGNUS: Biskop Erik Varden lanserte tirsdag 22. august 2023 sterkølet Magnus i St. Olav domkirkes foreningslokaler. Ølet er blitt til ved et samarbeid mellom biskopen, håndverksbryggeriet på Klostergården, E.C.Dahls bryggeri og Roar Sandodden fra  Alstadberg Tradisjonsbryggeri, Stjørdal. Foto: Jan Erik Kofoed

 

53379434529_3d27e6e7a8_k.jpg

KIRKEN SALVES: Ikledd forkle og med oppbrettede ermer salver biskop Erik Munkeby klosterkirkes alteret med hellig krisma. Vigslingen skjedde 5. desember 2023. Foto: Ivan Vu

 

418721994_428220716533211_155222854367504182_n.jpg

OVERREKKELSE 15. mars 2024: Høytidelig overrekkelse av Bibelen med katolsk kanon i både nynorsk- og bokmålsutgave. Til venstre generalsekretær i Bibelselskapet Øyvind Haraldseid. I midten Jorunn Økland, leder for oversettelsesutvalget i Bibelselskapet. Til høyre biskop Erik Varden.

 

VIGSLINGSDAGEN:
Biskop Erik sammen med biskop Bernt av Oslo
og biskop Berislav av Tromsø etter sin bispevigsling i 2020.  

50413622647_f242b95c8a_4k.jpgOm biskop Erik Varden O.C.S.O.

  • Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold.
  • Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg.
  • Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.
  • April 2002: Trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. oktober samme år.
  • Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon.
  • April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey.
  • September 2019 (offentliggjort 1. oktober 2019): Utnevnt til biskop i Trondheim stift av pave Frans, som etterfølger til apostolisk administrator mgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
  • 3. oktober 2020: Viet til biskop av Trondheim (se et fotogalleri)
  • 4. oktober 2020: Feiret første pontifikalmesse i St. Olav domkirke, Trondheim (se fotogalleri)