«Jubelårsnåde»: Vatikanet kunngjør jubileumsavlat

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844_11zon.jpg

VESPER: Jubelårsbullen presenteres. Foto: VATICAN MEDIA Divisione Foto.

 

Etter pave Frans' høytidelige proklamasjon av jubelåret 2025 torsdag, har Det apostoliske Pønitentiariet offentliggjort et dekret som gir detaljer om avlatene som vil bli gitt i jubelåret.

 

Katolske troende vil kunne motta jubileumsavlatene på flere måter i 2025, ifølge et nytt dekret utstedt av Det apostoliske Pønitentiariet – avdelingen for den romerske kurien som blant annet er ansvarlig for å gi og motta avlat.

 

I kjølvannet av Det annet Vatikankonsil skrev pave Paul VI: «Avlat er forlatelse for den timelige straff som følger av synden, som gjenstår etter den angrendes absolusjon i skriftemålet. De troende kristne, behørig tenkende, mottar avlat under visse foreskrevne betingelser, når Kirken, som frelsens tjener, distribuerer og utøver med myndighet Kristi hellige skattkammer av gjenoppreisning.» Avlatene er plenum (full) eller delvis, avhengig av om de fjerner hele eller deler av den timelige straffen som har oppstått som følge av synd.

 

Håpets pilegrimer

Dekretet fra Det apostoliske Pønitentiari minner om pave Frans' invitasjon til alle kristne om å være «håpets pilegrimer» og har til hensikt å «oppmuntre og nære de troendes fromme ønske om å motta jubelårsavlatene som blir sett på som en spesiell nådegave i det hellige år».

 

Håpet, lyder dekretet, «er en dyd som fremfor alt finnes i Guds nåde og i fylden av hans barmhjertighet.» Dekretet minner om pavens erklæring om at jubelårsavlat «er et middel til å oppdage Guds barmhjertighets ubegrensede natur», og sier: «Jubelårsavlat er derfor en jubelårsnåde.»

 

«Avlat er derfor en jubelårsnåde.»

 

Etter å ha bekreftet at alle andre betingelser for avlater fortsatt er i kraft, fastsetter Det apostoliske Pønitentiariet tre hovedmåter å motta jubileumsavlatene på: Pilegrimsreiser til hellige jubelårs-steder; fromme besøk til hellige steder og botsøvelser og barmhjertighetsgjerninger.

 

Pilgrimsreiser

Den første kategorien av jubelårs-steder inkluderer de fire store pavelige basilikaene i Roma (Peterskirken, Lateranbasilikaen, Santa Maria Maggiore og St. Paul utenfor murene); og i Det hellige land, gravkirken i Jerusalem, fødselskirken i Betlehem og Bebudelseskirken i Nasaret; så vel som katedraler og andre kirker eller hellige steder utpekt av biskoper som tilhører de andre ritualene.

 

Avlat kan oppnås ved "fromt" å delta i den hellige messe på stedet, eller ved å delta i Ordets liturgi, Tidebønnene, Via Crucis, Rosenkransbønnen, Akathisto-hymnen til de østlige kirkene, eller en botstjeneste som inkluderer individuell bekjennelse.

 

Besøk hellige steder

De "hellige stedene" som beskrives i den andre kategorien, omfatter de romerske basilikaene Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo al Verano og San Sebastiano, i tillegg til helligdommen Divino Amore, Tre Fontane og katakombene. Kirkene i Jubilee Walk som er knyttet til medlemslandene i EU og til kvinnelige skytshelgener og kirkelærere, nevnes spesielt.

 

Andre hellige steder over hele verden inkluderer to basilikaer i Assisi, Maria-helligdommer i Italia og "alle mindre basilikaer, katedralkirker eller andre fremtredende kirker som er utpekt av lokale biskoper".

 

De troende må bruke "passende" tid under besøket til eukaristisk tilbedelse og meditasjon, og avslutte med bønnen Fadervår, en av trosbekjennelsene og bønner om Jomfru Marias forbønn.

 

De som av alvorlige grunner ikke kan foreta en pilegrimsreise eller besøke et hellig sted, vil kunne oppnå avlat uansett hvor de befinner seg ved å forene seg åndelig med dem som gjør det, og be Fadervår, trosbekjennelsen og andre bønner knyttet til jubelåret mens de bærer frem sine lidelser eller vanskeligheter.

 

Barmhjertighets- og botsgjerninger

Til slutt åpner dekretet for muligheten til å oppnå avlat ved å utføre barmhjertighets- og botsgjerninger.

 

Det kan de gjøre ved å delta i misjon, åndelige øvelser eller opplæring i Det annet Vatikankonsil og katekismen; eller ved å besøke trengende og «på denne måten gjøre en pilegrimsreise til Kristus som er til stede i dem».

 

På samme måte kan man oppnå avlat ved å gjøre botsøvelser (som faste og avholdenhet), gi gaver til de fattige, støtte veldedige aktiviteter, «særlig til forsvar for livet i alle dets faser», eller delta i andre frivillige aktiviteter.

 

Biskopenes og prestenes oppgaver

Den apostoliske boten gir også biskopene mulighet til å dele ut den pavelige velsignelsen «i anledning jubileumsfeiringer i domkirkene og i enkeltkirker, med avlat til alle som mottar velsignelsen, på de vanlige avlatsvilkårene.»

 

Dekretet oppfordrer «alle prester» til å være sjenerøse når det gjelder å tilby muligheter for skriftemål, og minner spesielt om muligheten for å høre skriftemål også under messefeiringen. Prester som ledsager pilegrimsgrupper utenfor sitt eget bispedømme, vil få mulighet til å benytte seg av de samme skriftemulighetene som de får i sitt eget bispedømme, mens skriftefedre i de pavelige basilikaene og andre steder også vil få spesielle skriftefullmakter.

 

Prestene oppfordres til å tilby botsøvelser som bidrar til «stabil omvendelse» og til å oppmuntre botferdige til å «reparere og gjøre opp for alle skandaler og skader» som de har forårsaket med sine synder.

 

Til slutt oppfordrer dekretet om Det apostoliske Pønitentiari biskopene til å undervise, veilede og helliggjøre, og inviterer dem «på det varmeste» til å «tydelig forklare bestemmelsene og prinsippene som er foreslått i dekretet for helliggjørelsen av de troende, med hensyn til lokale forhold, kulturer og tradisjoner.»

Dekretet i sin helhet, med alle detaljer om jubileets avlatsbrev, er tilgjengelig på Den hellige stols nettside.

 

Les saken på Vatican News.