Pavens preken for barna treenighetssøndag

NTB_ZHwmGhTH_pQ.jpg

TRE PERSONER I ÉN GUD: Temaet for Verdensdagen for barn: «Se, jeg gjør alle ting nye» (Åp 21,5). Foto: NTB. 

 

Den første Verdensdagen for barn ble feiret på Olympiastadion i Roma lørdag 25. mai og med messe på Petersplassen søndag 26. mai. Rundt 50 000 mennesker deltok på messen.

 
Oversettelse: Vuokko-Helena Caseiro
Vatican News 
 
Ved messen på Petersplassen søndag 26. mai, festen for den hellige Treenighet, var evangelieteksten:

De elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Matt 28,16–20 fra Bibel 2024

 

Pave Frans holdt en improvisert preken for barna:

 

Faderen

Kjære gutter, kjære jenter, vi er her for å be, for å be sammen, for å be til Gud. Enig? Er dere enige i dette? Ja? Og vi ber til Gud – til Gud, Faderen, til Gud, Sønnen, og til Gud, Den hellige ånd. Hvor mange «guder» finnes? Én i tre personer: Faderen, som har skapt oss alle, som elsker oss høyt. Og når vi ber til Gud Fader, hva er da bønnen, hvilken bønn er det vi da ber, alle sammen? [Barna svarer: Fadervår] La oss alltid be Faderen, vår Far, om å følge oss i livet, og la oss vokse.

 

Sønnen

Og hva heter Sønnen? Hva er Sønnens navn? [De svarer: Jesus] Jeg hører ikke! Jesus! Og Jesus kan vi be om å hjelpe oss, om å være nær oss. Og når vi går til alters, mottar vi Jesus. Og Jesus tilgir oss alle synder. Er det sant dette, at Jesus tilgir alt? [De svarer: ja] Det er ikke mulig å høre, hva er det som skjer … Er det sant? Ja! Men tilgir han alltid alt? [De svarer: ja] Alltid, alltid, alltid? [De svarer: ja] Og om det finnes en mann eller kvinne, synder, synder, synder, med massevis av synder, tilgir Jesus dem? [De svarer: ja] Tilgir han selv den verste synder? [De svarer: ja] Ja! Ikke glem dette: Jesus tilgir alt, og han tilgir alltid, og vi må være ydmyke nok til å be om tilgivelse. «Tilgi meg, Herre, jeg har gjort feil. Jeg er svak. Livet har ført meg opp i vanskeligheter, men du tilgir alt. Jeg ønsker å endre mitt liv. Hjelp meg, du.» Men jeg hørte ikke godt, er det sant at han tilgir alt? [De svarer: ja] Bra! Ikke glem dette.

 

Den hellige ånd

Problemet er: Hvem er Den hellige ånd? Det er ikke enkelt, for Den hellige ånd er Gud, han er inne i oss. Vi mottar Den hellige ånd i dåpen, vi mottar ham i sakramentene. Den hellige ånd er han som følger oss i livet. La oss tenke på det, og si det sammen: «Den hellige ånd følger oss i livet». Alle sammen: «Den hellige ånd følger oss i livet.» Han er den, som, i vårt hjerte, sier gode ting som vi bør gjøre. Enda en gang: «Den hellige ånd følger oss i livet.» Han er den som bebreider oss innvendig, når vi gjør noe galt. «Den hellige ånd …» Dere har glemt det, jeg hører ikke … Enda en gang! Den hellige ånd er han som gir oss kraft, som trøster oss i vanskeligheter. Sammen: «Den hellige ånd følger oss i livet.»

 
Troen gjør oss lykkelige

Så, kjære brødre og søstre, gutter og jenter, vi er alle lykkelige fordi vi tror. Troen gjør oss lykkelige. Og vi tror på Gud, som er «Faderen, Sønnen og Den hellige ånd». Alle sammen: «Faderen, Sønnen og Den hellige ånd». Faderen, som har skapt oss, Jesus, som har frelst oss, og Den hellige ånd, hva gjør han?

 

Maria
 

Mange takk til dere, men for å gjøre oss trygge har vi kristne også en mamma, hva heter mammaen vår? Hva heter vår himmelske mor? [De svarer: Maria] Vet dere hvordan man ber til Madonna? [De svarer: ja] Er dere sikre? La oss gjøre det nå, jeg vil høre … [De ber: Hill deg, Maria …] Flinke gutter og jenter, dere er flinke!

 

Be

Faderen har skapt oss, Sønnen har frelst oss, og hva er det Den hellige ånd gjør? Bra! Måtte Gud velsigne dere, be for oss, slik at vi kan fortsette framover, alle vi, be for deres foreldre, for deres besteforeldre, be for alle syke barn. Det er mange syke barn her, bak meg. Be alltid, og be framfor alt for fred, for at det ikke skal være krig. Nå vil vi fortsette messen, men for at vi ikke skal glemme det: Hva er det Den hellige ånd gjør? Bra! Fremad!