Vatican News: Ukens nyheter fra 27. april til 3. mai

 

Vatican News' nordiske redaksjon har laget en oppsummering av de viktigste pave-nyhetene i perioden  fredag 27. april til fredag 3. mai. 

Du kan blant annet bli med pave Frans på  pastoralbesøk til Venezia og høre hans budskap under generalaudiensen på Den hellige Josef håndverkerens festdag. 

 

Se ukesrevyen: