Kateketisk senter: To foredrag som du skulle fått med deg

 

 

Fikk du med deg våre Teamssamlinger (digitale møter for kateketer) i januar og februar dette året? Hvis du ikke gjorde, skulle du kanskje ønske at du hadde fått med deg hva våre gjester, p. Khiem og Jim Lagerlöf, snakket om! Eller kanskje var du tilstede, men gjerne skulle hørt dette igjen? 

 
Tekst: Kateketisk senter
 
Dette er faktisk mulig, for vi har begynt å lage opptak av Teams-foredragene. Dvs. til var aller første samling fikk vi ikke gjort et opptak, men p. Khiem har skrevet ned de viktigste av det han snakket om. Han kalte mini-foredraget sitt for «Hvorfor kan vi ikke se Gud?». Under finner du en lenke til foredragsmanus. Fra og med februarsamlingen begynte vi å lage opptak av selve foredraget. Vi har valgt ikke å filme samtalen vi har i etterkant, fordi mange kan føle seg ukomfortable med å delta hvis dette er noe andre kan se i etterkant. Ønsker du å se opptak av Jim Lagerlöf, finner du filmen øverst på siden. Jims tema var «Frans av Assisi sitt budskap til kateketene».
 
Bli med! 
Selv om vi fortsetter å ta opp mini-foredragene under disse samlingene, håper vi at de som kan delta, gjør det. Det er noe med det å få mulighet til å møte andre som også driver med katekese og barne- og ungdomsarbeid. Mange av oss har få kolleger. På disse samlingene får vi mulighet til å snakke litt sammen om ting vi har på hjertet og om tema(ene) som blir prestert av våre Teamsgjester. 
 
Under finner du en plakat for de neste Teamssamlingene våre.

 

Til neste gang

De tre neste nett-treffene for kateketer er torsdag 21. mars med Daniel Døhlen, som vant filosofi-NM i 2023, torsdag 18. april med generalsekretær i Caritas Norge Ingrid Rosendorf Joys og torsdag 23. mai med sr. Katarina Pajchel OP.  Se plakaten fra Kateketisk senter nedenfor for mer informasjon, og husk å melde deg på i forkant!

 

418965528_677989021188939_5712157007125398857_n.jpg