St. Eystein menighet, Kristiansund

Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen" nr. 6/2007, og er en del av serien "Våre menigheter".


For 49 år siden ble St. Eystein kirke bygd. På den tiden hadde søstrene fra St. Karl Borromeus Institutt kommet til byen og begynt sin virksomhet i tjeneste for syke og barn. Fødeklinikken ”Stella Maris” ble etter hvert et begrep langt ut over byens grenser, likeledes barnehagen ikke langt fra kirken. Dessverre måtte søstrene i 1971 legge ned virksomheten. De var for mange mennesker i Kristiansund det første møte med Den katolske kirke, og inntil i dag er mange av dem knyttet til oss på grunn av den gode erfaringen med nonnene.

Som et speil av Kirkens universelle kall – “det skal komme folk fra alle land, nasjoner og stammer …” –, slik er vår lille menighet i Midt-Norge stift. Vi har over 250 registrerte medlemmer. Noen er nordmenn, de fleste er fra andre europeiske land, Asia, Amerika og Afrika.

Vi feirer søndagsmesse kl.11.00 og hverdagsmesse kl 17.00. Mange av våre medlemmer kan ikke komme til disse messene, for i Midt-Norge Stift er vi en spredt Kirke. Våre medlemmer samles derfor en gang i måneden på forskjellige steder: Surnadal, Sunndalsøra, Tingvoll, Smøla og Tustna. På Tustna ble det den 4. juli velsignet et katolsk kapell, ”Den hellige Birgittas kapell”. Dette skal være et stille rom. Et rom for tanke, bønn og meditasjon. Det er laftet på tradisjonell norsk måte og ligger på eiendommen som i dag kalles ”Villa Humaniora”. På alle disse stedene møtes vi vanligvis på lørdag for å feire messen og ha katekese og undervisning med barna og ungdommene som bor i nærheten. Et unntak er Tingvoll, der det er gudstjeneste en gang i uken i asylmottaket, for å hjelpe våre brødre og søstre i troen midt i vanskelighetene.

Høytidene, jul, påske og pinse samt spesielle fester gir oss muligheten til å treffe mange. I disse viktige dagene gjør vi en stor innsats for at alle kan komme til messe og oppleve Kirkens enhet. For barna og ungdommene som bor i eller rundt byen har vi undervisning to til fire ganger per måned i St. Eystein kirkes lokaler. Ettersom vi har flere filippinske medlemmer, feirer vi på en spesiell måte St. Lorenzo de Manila og Santo Niño-festen. Vi deltar sammen med polske og kroatiske medlemmer i tradisjonell velsignelse av mat i forbindelse med påske. Takksigelsesmesse om høsten er også viktig for oss. Av økumeniske aktiviteter har vi korsveigudstjeneste, og utflukt som arrangeres sammen med Nordlandet, Kirkelandet og Tingvoll kirke.

På veien til fornyelse

De siste årene har biskopen bidradd til en viktig innsats for å renovere kirken. Han har gitt økonomisk støtte til oppussing inne i kirken: nytt gulv, ny belysning og maling. Utvendig renovering gjenstår.

Men første og fremst har Vårherre hjulpet slik at det har kunnet komme et pust av de nye realiteter som ble til etter Det annet vatikankonsil. Den katolske kirke er i gang med et nytt evangeliseringsarbeid i hele verden for å bekjempe sekularisering og tap av troen. I sammenheng med det og for å hjelpe oss som voksne katolikker til å fordype oss i vår tro, slik at vi kan leve i dette samfunn som sanne kristne, finnes en katekumenal vei. Prosessen med voksenkatekese begynte i vår menighet for tre år siden. Etter den kan de medlemmer som ønsker vandre gjennom en tredelt vei som er: Guds Ord, liturgi og samvær. De kan sette sitt liv i Guds Ords lys og på den måten se Guds kjærlighet gjennom erfaringer i sine konkrete liv og i sine problemer, slik at de kan gå videre som “et folk i fest”.

For å hjelpe det pastorale arbeidet og “Den nye evangeliseringen” i menigheten, har vi en misjonærgruppe med bl.a. to misjonærfamilier, sendt av Pave Benedikt XVI.

Neste år ferier vi 50-års jubileum! Det er viktig å være forberedt på å ta imot all nåde som Gud sender oss i denne tiden! Derfor planlegger vi forskjellige åndelige aktiviteter til neste år.

Velkommen til St. Eystein Kirke i Kristiansund!

P. Alexandre Semajangwe
Sogneadministrator

av Webmaster publisert 15.10.2009, sist endret 15.10.2009 - 13:19