St. Olav menighet i Trondheim

Av Dominikus Nguyen Van Thanh, sogneadministrator for St. Olav domkirkemenighet, Trondheim. Artikkelen har vært trykket i kirkebladet "Broen", og er en del av serien "Våre menigheter".


Jesu Hjerte menighet i Trondhjem ble opprettet i 1872 og St. Olav menighet i 1902. Disse to ble i 1929 sammenslått til St. Olav menighet.

23. februar 2002 var det 100 år siden den gamle St. Olav kirke ble vigslet, og dermed St. Olav menighet grunnlagt. 100-årsjubileet ble feiret første søndag i advent, 1. desember 2002.

I boken Norvegia Catholica 1843-1943 (Kjelstrup, Oslo 1942, s. 245f.), leser vi:

Misjonens nye eiendom hadde en prektig beliggenhet i Prinsensgate 2, vis à vis den gamle erkebispegård. Eiendommen med påstående bygninger var innkjøpt i februar 1897 fra Norges Statsbaner. Det var nemlig her den opprinnelige jernbanestasjon lå, som ble flyttet ved banens ombygging. Lokomotivstallen ble ombygd til kirke og den øvrige del av stasjonen innredet til prestebolig med skole og foreningslokale. Den nye St. Olavs kirke lå vakkert til i en stor hage som strakte seg helt ned til Nidelven ved Elgeseter bru. Den 23. februar 1902 foretok biskop Fallize den høgtidelige vigsling av den nye kirke og innsatte pastor Riesterer som den første sokneprest. Den katolske skolen ble nå også flyttet fra Ila til den nye prestegård hvor St. Elisabeth-søstrene besørget undervisningen.

Så langt krøniken.

Den gamle lokomotivstallen ble etter hvert for liten og vanskelig å vedlikeholde, og i 1973 ble nye St. Olav kirke innviet. Den nye kirken lå på samme tomt som den gamle. Den nye kirken ble oppført i glass og betong i en funkispreget arkitektur, med prestegård bygd mot elven og menighetslokale i underetasjen. Kirken har 200 sitteplasser, noe som skulle vise seg å være svært forutseende.

I 2005 hadde menigheten 1660 medlemmer bosatt i hele Sør-Trøndelag fylke. Årsak til økningen i medlemstallet de siste 20 år er stor tilflytning av katolikker fra andre land. De første som kom var båtflyktninger fra Vietnam, og denne gruppen har senere blitt større på grunn av familiegjenforening. Senere kom polakker, filippinere og tamiler for å bosette seg i Trondheim.

Det feires regelmessig messe på Brekstad, i kapellet på Ørland flystasjon, for katolikker som bor i kommunene på Fosen. Etter avtale feires også messe på Oppdal for de som bor der.

I St. Olav kirke feires daglig messe kl. 18.30. Søndagene er det messe på norsk kl. 09.00 og kl. 11.00. Hver måned feires også messe på vietnamesisk, spansk og tamil.

Gjennomsnittsalderen i menigheten er relativt lav, det er mange unge familier. Dette viser seg i for eksempel antall dåp, som i 2005 var 42, det høyeste tall registrert for ett år i menighetens historie. Likedan var det 34 barn som gikk til førstekommunion og 29 ungdommer som fikk fermingens sakrament.

I 1998 etablerte Birgittasøstrene kloster med gjestehus i menigheten. De deltar i katekese for barna. I hele skoleåret er det katekese i flere grupper, hver mandag for barn fra 9-14 år. Annenhver onsdag er det katekese for ungdom som forbereder seg til å motta fermingens sakrament. Annenhver lørdag er det katekese for de som er under 9 år. Menigheten har et aktivt ministrantlag, som deltar i messene hver søndag.

Menigheten har et aktivt ungdomslag, som er et tilbud til ungdom fra etter fermingen og mens de går på videregående skole. Siden Trondheim har både universitet og høgskole med til sammen 28.000 studenter, kommer også mange katolske ungdommer til byen for å studere. I 2005 ble det derfor etablert studentlag, som har møte hver uke og allerede fungerer godt.

Biskop Georg Müller har fungert i vakant sogneprestembete noen år. Fra 8. januar 2006 er kapellan Rev. Fr. Dominic Nguyen van Thanh utnevnt til sogneadministrator for St. Olav menighet.

av Webmaster publisert 17.08.2006, sist endret 17.08.2006 - 15:42