Sørle (1253-54)

Av Olav Martinsen


Det er ikke mye vi vet om Sørle eller etterfølgerne Einar og Håkon som erkebiskoper i Nidaros. Det meste vi vet skyldes forskjellige omstendigheter i forbindelse med deres valg.

Erkebiskop Sigurd døde i 1252, og domkapitlet i Nidaros valgte Sørle, som var erkeprest i Oslo, og som følgelig var medlem av domkapitlet der. Paven kasserte valget, men ikke desto mindre må han ha providert Sørle, idet han i 1253 i Perugia viet ham til biskop. Sørle døde allerede neste år.

Som valgt erkebiskop skjenket Sørle grunn til hus for kapitlet i Nidaros, og dessuten overgav han dem bispetienden fra fire kirker. Kort etter at han var kommet tilbake som viet erkebiskop, bekreftet han denne gaven, og han begrunnet den med at prebendene var små. Sørle var erkebiskop bare ett års tid, og da domkapitlet sendte sine representanter til kurien i forbindelse med Einars valg, søkte de om pavens stadfestelse av denne gaven, og det fikk de også.

av Webmaster publisert 21.12.1996, sist endret 21.12.1996 - 00:42