Fond og legater i Tromsø stift

Lars Anders Kildal Strands Legat til underhold av Tromsø Katolske Stifts prestestuderende

Direksjon:

Pastoralfond

Administreres av stiftet.