Råd og utvalg i Tromsø stift

Konsultorkollegiet (fra 11. august 2021):
P. Antonius Sohler (generalvikar), p. Arne Marco Kirsebom (kansler), p. Dariusz Banasiak, p. Marek Chełminiak MSF, p. Andrzej Kosciukiewicz MSF, p. Mieczysław Wiebskowski MSF
Presterådet (fra 1. oktober 2020):
P. Antonius Sohler (generalvikar), p. Dariusz Banasiak, p. Marek Chełminiak MSF, p. Wojciech Egiert, p. Gunther Josef Jäger, p. Arne Marco Kirsebom (kansler), p. Andrzej Kosciukiewicz MSF, p. Rafał Ochojski MSF, p. Erhard Osmańtzik MSF, p. Ryszard Jerzy Pierzchała MSF, p. Mieczysław Wiebskowski MSF
Pastoralrådet (opprettet 1992)
(I tråd med kirkeretten ble rådet oppløst ved biskop Gerhard Goebel MSFs bortgang 4. november 2006. Noe nytt råd ikke opprettet.)
Finansrådet fra (11. august 2021):
Mia De Coninck (Kirkenes), Thomas Sivertsen (Bodø), p. Andrzej Kosciukiewicz MSF, p. Arne Marco Kirsebom
NUKs distriktsrepresentant Nord-Norge:
Se ekstern oversikt.