Råd og utvalg i Tromsø stift

Konsultorkollegiet (fra 4. april 2021):
P. Antonius Sohler (generalvikar), p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. (kansler), p. Dariusz Banasiak O.Cist, p. Marek Chełminiak MSF, p. Mieczysław Wiebskowski MSF
Presterådet (fra 1. oktober 2020):
P. Antonius Sohler (generalvikar), p. Dariusz Banasiak O.Cist, p. Marek Chełminiak MSF, p. Wojciech Egiert, p. Gunther Josef Jäger, p. Arne Marco Kirsebom (kansler), p. Andrzej Kosciukiewicz MSF, p. Rafał Ochojski MSF, p. Erhard Osmańtzik MSF, p. Ryszard Jerzy Pierzchała MSF, p. Mieczysław Wiebskowski MSF
Pastoralrådet (opprettet 1992)
(I tråd med kirkeretten ble rådet oppløst ved biskop Gerhard Goebel MSFs bortgang 4. november 2006. Noe nytt råd ikke opprettet.)
Finansrådet (fra 24. juni 2014/ 20. april 2016/8. september 2016):
Mia De Coninck (Kirkenes), Thomas Sivertsen (Bodø), ...
NUKs distriktsrepresentant Nord-Norge:
Se ekstern oversikt.