Gjeste- og retrettvirksomhet

Mange klostre i Norge har en gjesteavdeling, eller driver pensjonatsdrift. Se hjemmesidene til Katarinahjemmet, Elisabethsøstrene, Birgittasøstrene og Karmel.

I en rekke klostre i Norge vil det være mulig å tilbringe noen stille dager i en gjesteavdeling. Av og til tilbys også retretter med veiledning. Det mest omfattende programmet finnes på St. Joseph retrettsenter.

Lørdagsretretter

Maristpatrene ved Strømmen tilbyr retrett hver måned. Den er særlig tilpasset for unge voksne og studenter, men kan være et tilbud til andre som vil begynne forsiktig på "retrettveien", eller som ikke vil være med på en helgeretrett på St. Joseph retrettsenter.

Oversikt over klostre i Danmark som tar i mot gjester

Vi har også en liste over anbefalte klosterpensjonater i Italia.

For dem som vil besøke klostre ellers i Europa, kan vi anbefale boken "Europe's Monastery and Convent Guesthouses - a Pilgrim's Travel Guide" av Kevin J. Wright, Liguori Publications 2000. Boken kan bestilles fra St. Olav Bokhandel.