Johannes Paul IIs ord ved åpningen av Det hellige År

Pave Johannes Paul II åpnet Den hellige port i Peterskirken kort før midnatt den 24. desember, og dermed innledet han Det hellige År, jubelåret som Den katolske kirke feirer fra 25. desember 1999 til 6. januar 2001. Dette er hans bønner umiddelbart forut for åpningen av porten.

Invokasjon

Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far,
som har utvalgt oss før verden ble skapt
så vi skulle være Hans barn i Hans elskede Sønn.

Velsignet være Gud i all evighet.

Velsignet være Jesus Kristus, Guds enbårne sønn,
født av Jomfru Maria, vår barmhjertighet og vår fred,
som har åpenbaret for oss kjærlighetens evige mysterium.

Velsignet være Herren i all evighet.

Velsignet være Den Hellige Ånd, nådens og trøstens kilde
som gir liv til alt det skapte og til alle mennesker,
og fører oss til sannhets fylde.

Velsignet være Herren i all evighet.

Gud vår Fars miskunn, vår Herre Jesu Kristi kjærlighet, og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle.

Og med din ånd.

Formaning

Brødre og søstre, Guds kirke på vandring gjennom tiden mot evigheten,
mens vi venter på å feire at Guds nåde blir åpenbart,
den som bringer frelse til alt det skapte,
la oss stanse opp i takk og undring over denne hellige natten.

Vi minnes i takknemlighet de 2000 år
siden Jesus, vår Herre og Frelser, ble født,
og samtidig gleder vi oss over feiringen av Kristi mysterium -
Han som er den samme i går, i dag og til alle tider.

I Ham, født av en kvinne,
er profetordet om det glade budskap om frihet og liv for alle,
blitt til virkelighet og en evig gave,
slik vi forkynner det nå, ved inngangen til det store jubelåret.

Gjennom Ham våkner håpet til live, sverdene blir smidd om til hakker
spydene til vingårdskniver; de slappe hender blir styrket (Es. 35,3)
og de vaklende knær blir gjort sterke.

Dette er et nytt folk som Han har frelst og gjenløst.
Han er den eneste hellige dør, den eneste veien til Faderen
og døren vi åpner, er et bilde på Ham,
gjennom Ham går vi fram mot det nye tusenåret,
med ankerfeste i hans frelsende ord,
med ny kraft fra troens lamper,
med gledessanger i hjertet og på våre lepper.

av Webmaster publisert 25.12.1999, sist endret 25.12.1999 - 11:55