En kristen idé for år 2000

Nå foreligger Den katolske kirkes to grunnleggende tekstene om jubelåret i år 2000 på norsk: Det apostoliske brevet Tertio Millennio Adveniente (Foran det tredje årtusen) og bullen Incarnationis Mysterium fra 1998. I Tertio Millennio skisserer pave Johannes Paul II blant annet den historiske bakgrunnen for jubelårstradisjonen, et ambisiøst program for forberedelsen til Jubelåret i år 2000 og noen idéer for selve feiringen. Bullen Incarnationis Mysterium (Inkarnasjonens mysterium), som også kommer Pavens penn, er den offisielle erklæringen om at år 2000 vil bli feiret som et jubelår og tar opp igjen mange av elementene fra Tertio Millennio på en fortettet måte.

Hva er så Johannes Paul IIs kristne idé for år 2000? I Incarnationis Mysterium sier han at hans eneste mål i årene før Jubileet har vært "å forberede alle til å gjøre seg lydhøre for Åndens virke." Dette høres uskyldig ut, men innebærer en rekke konsekvenser både for enkeltmennesket, for Kirken og for samfunnet. Hver enkelt kristen er kalt til personlig omvendelse, og Kirken er kalt til å fornye sitt vitnesbyrd og gjøre det mer troverdig i verdens øyne for å muliggjøre en "ny evangelisering". Hele menneskeheten, både kristne, tilhengere av andre religioner og ikke-troende, er kalt til å samarbeide for å gjøre verden til et bedre sted å leve. I denne sammenheng tar Paven sterkt til orde for en sanering av fattige lands gjeld. "Som søsken i den samme menneskelige familie går vi sammen over terskelen til et nytt årtusen, et årtusen som vil kreve innsats og ansvar av alle," heter det i Incarnationis Mysterium.

av Webmaster publisert 21.01.1999, sist endret 21.01.1999 - 21:02