Liturgihjelp til kallssøndagen 14. mai 2000

Siden dette er en søndag, regner vi med at de færreste vil ha anledning til å markere dette på annet vis enn i messen. Til hjelp for markering av kallssøndagen i messen gis her salmeforslag samt et forbønnsforslag. Ellers følger noen tekster som kan brukes ved evt. andre arrangement som f.eks. konfirmant-katekese, ungdomsmøte, tidebønner eller sakramentsandakter.

Salmeforslag fra Lov Herren

Inngang:
54, 123, 129, 146
Offertorium:
46, 190, 197, 212, 221, 222
Kommunion:
147, 203
Utgang:
133, 191, 213

(Flere av disse salmene passer godt til andre deler av messen enn det som er foreslått.)

Salmeforslag fra Jubilate

Inngang:
262, 332
Offertorium:
216, 251, 261, 305, 360
Kommunion:
204, 232, 235, 314, 351
Utgang:
267, 276, 347

(Flere av disse salmene passer godt til andre deler av messen enn det som er foreslått.)

Forslag til forbønner i Messen

(Noen av forbønnene er hentet fra "Norske Tidebønner"1982)

Celebrant:
Brødre og søstre, la oss be til Kristus Herren for hele hans folk. Måtte han som er alle kalls og tjenesters kilde, vise oss vår vei.
Lektor:
Velsign din kirke over hele jorden så den kan styrke håpets og fredens lys i menneskenes hjerter. Vi ber deg.
Herre Jesus Kristus, du var den sten bygningsmennene forkastet, men du ble til hovedhjørnesten. Gjør oss alle til levende stener i din kirke. Vi ber deg.
Led de unge på den vei du har bestemt for dem, slik at de villig svarer på ditt kall. Vi ber deg.
Du som fylte disiplenes garn, send ut arbeidere som kan bære deres forkynnelse videre. Vi ber deg.
For paven, biskopene, prestene og alle som har myndighet fra deg i blant oss, at de alltid må være styrket av din hellige Ånd. Vi ber deg.
Herre Kristus, du er Kirkens opphav og dens mål. Gi dem som tjener deg i ordenslivet å være levende vitnesbyrd om ditt rike. Vi ber deg.
Herre, kall ungdommer fra våre menigheter til å vie sitt liv til deg. La dem få erfare menighetens og familiens støtte på sin vei. Vi ber deg.
Maria svarte ja når Herren kalte. Styrk oss gjennom hennes eksempel og forbønn. Vi ber deg.
Celebrant:
Gjennom profeten Jeremia lovet du å gi oss hyrder, slike som du vil ha. I tillit til ditt løfte bringer vi deg disse bønner og ber deg velsigne Kirken med preste- og ordenskall. Hør oss ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Tekster fra Den hellige skrift

(Til meditasjon, sakramentsandakter ol.)

Det er av og til antydet hvilke kall tekstene er relevante for.

 • 1 Samuel 3, 1-10 ( Å høre Guds kall)
 • Jesaja 61, 1-3a ( Herren har salvet meg) prester
 • Jeremia 1, 4-9 (Jeg vil gå dit Herren sender meg)
 • Salme 27 (Jeg søker ditt åsyn, vis meg dine veier)
 • Salme 63, 1-9 (Jeg grunner på deg hver nattevakt)
 • Salme 84 (Salige er de som bor i ditt hus)
 • Salme 96 (Fortell blant folkeslag om hans herlighet)
 • Salme 100 (Tjen Herren med glede)
 • Salme 110, 1-4 ( Du skal være prest på Melkisedeks vis)
 • Rom 12, 1-13 (Deres legemer, et offer for Herren) ordensfolk
 • 1 Kor 7, 25-35 (Er man ugift er man fri) prester og ordensfolk
 • Kol 3, 1-4 (Vend deres tanker mot de himmelske ting) ordensfolk
 • 1 Tim 4, 12-16 (Bevar de gaver dere fikk ved håndspåleggelsen) prester og diakoner
 • 1 Peter 5, 1-4 (Vær hyrder for Guds hjord) prester og diakoner
 • Matt 9, 35-38 (Be Herren sende arbeidere)
 • Matt 19, 3-12 (Noen er ikke gift, for himmelrikets skyld) prester og ordensfolk
 • Matt 19, 16-26 ( Vil du være fullkommen, selg alt du eier) ordensfolk
 • Joh 17, 5. 14-19 (Hellige dem gjennom sannheten)
 • Joh 20, 19-23 (Om dere tilgir noen er de tilgitt) prester
 • Joh 21, 15-17 ( Vokt mine får) prester og diakoner

Andre tekster for bønn og meditasjon

Fra Bønneboken 1990

Sidene 298-305, sidene 323-329, sidene 650-651, 652-653 (vigselsprekenen for diakoner), sidene 659-661 (vigselsprekenen for prester)

Fra "I ditt nærvær" 1995

Sidene 41, 46, 47, 52, 54, 72, 92, 96, 98, 225

av Webmaster publisert 15.04.2000, sist endret 15.04.2000 - 18:15