Lesninger til messer i anledning det hellige år

Her foreslås lesninger som på en særlig måte uttrykker det hellige års betydning. I følge den liturgiske tradisjon leses ikke det Gamle Testamente i påsketiden.


1. lesning

Jes 61, 1-3a. 6a.8b

Eller:

Ef 1, 3-14 eller 3-10

Gradualesalme

Antifon: Måtte folkene takke deg, Gud, alle folkeslag love deg.

Sal 67, 2-3.5.7-8

Evangelium

Alleluiavers: Jesus Kristus, du den førstefødte av de døde, deg være æren og makten i all evighet.

Luk 4, 16-21

Dersom man ikke leser ferialdagens lesninger, kan en av de følgende benyttes

Lesning

Alternativ 1
Lev 25, 1.8-17
Gradualesalme: som over
Alternativ 2
Jes 11, 1-10
Gradualesalme
Antifon: I hans dager skal rettferd blomstre, og fred skal råde til evig tid.
Sal 72, 2.7-8.12-13.17
Alternativ 3
Jes 55, 1-11
Gradualesalme
Antifon: Med glede skal dere øse vann fra frelsens kilde.
Jes 12, 2-3.4bcd.5-6

Alleluia og evangelievers

Alternativ 1
Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud Allhersker. Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge.
Alternativ 2
Alle folkeslag skal komme og kaste seg ned for deg, Herre, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbart.
Alternativ 3
Pris vår Gud, alle hans tjenere, alle som frykter ham, små og store.

Evangelium

Alternativ 1
Matt 5, 1-12a
Alternativ 2
Matt 28, 16-20
av Webmaster publisert 22.11.1999, sist endret 22.11.1999 - 17:32