Messe for det hellige år II

Denne messen (liturgisk farve: hvit) er til bruk for særlige feiringer i anledning det hellige år, med unntak av høytider, søndager og festdager, dagene i påskeoktaven, allesjelersdag, askeonsdag og den stille uke.

I adventstiden, juletiden, fastetiden og påsketiden hentes lesningene fra ferialdagens lesninger.


Inngangsvers

Pris vår Gud, alle som frykter ham, små og store, for nå er de kommet, vår Guds frelse, hans kraft og hans Salvedes makt. Jf. Åp 19,5; 12,10

Kirkebønn

Gud, du som ved din enbårne Sønn gav menneskeheten et middel til frelse og det evige liv i gave, gi alle som er gjenfødt i ham å ville gjøre som du befaler, og kraft til å makte det, slik at det folk du har kalt til ditt rike, må bære samme tro i hjertet og vise samme iver i sin gjerning. Ved vår Herre....

Bønn over offergavene

Herre, se på din Salvedes ansikt, han som overgav seg selv til døden for å forløse alle mennesker, slik at fra lengst i øst til lengst i vest ditt navn skal være stort blant folkeslagene, og at det alle steder skal bæres frem ett eneste offer for din majestet.

Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg, Herre,
hellige Fader, allmektige evige Gud,
ved Kristus vår Herre.
For i ham går alle dine løfter i oppfyllelse,
skyggen viker plass for lyset,
verden blir fornyet
og mennesket en ny skapning.
Ved det offer han én gang for alle frembar på korset
ville han samle til ett
alle dine barn som var spredt.
Da han var blitt hevet over jorden,
trakk han alle til seg,
han, den førstefødte av mange brødre.
Derfor lovsynger vi deg, Herre,
sammen med alle helgener og engler,
idet vi jublende istemmer:

Kommunionsvers

Se, jeg er med dere alle dager, sier Herren, inntil verdens ende. Jf. Matt 28,20

Slutningsbønn

Herre, vi som er blitt styrket med brød fra himmelen, ber deg at vi må få være en livgivende surdeig i samfunnet og redskap for din frelse ved alltid å holde oss til livets Evangelium.

Ved Kristus vår Herre.

Høytidelig velsignelse

Måtte Guds fred, som overgår all forstand, bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus, vår Herre.

Amen.

Den allmektige Gud, Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, velsigne dere og være med dere alltid.

av Webmaster publisert 22.11.1999, sist endret 22.11.1999 - 17:32