Pilegrimsdag i Trondheim 28. juli 2000

Jubileum 2000 og European Pilegrimage 2000

Pilegrimsdagen "Kilden og veiene"

European Pilgrimage 2000 inviterer til Pilegrimsdag 28. juli 2000 i Øysteinsalen, Erkebispegården i Trondheim

Samtidig med årets Olavsfestdager feires European Pilgrimage 2000 i Trondheim. De europeiske kirkers pilegrimssteder og pilegrimstradisjoner er utgangspunktet for dette prosjektet. Ved å besøke hverandre over alle slags grenser, ønsker vi å skape en felles feiring av år 2000.

Prosjektet er knyttet til Konferansen av Europeiske kirker (KEK), og har fått sterk støtte fra "Joint Committee" som er samarbeidsorganet for KEK og Den katolske biskopskonferansen i Europa.

European Pilgrimage 2000 har også fått velsignelse og støtte fra europeiske kirkeledere, bl a. fra patriarken av Konstantinopel, Bartolomeos I og kardinal Cassidy i Vatikanet. Vi har også fått et felles brev fra presidenten i Konferansen for Europeiske Kirker, metropolitan Jérémie og presidenten for Den katolske biskopskonferansen i Europa, kardinal Vlk, hvor de sier: "Vi anbefaler med glede European Pilgrimage 2000 til kirker og kristne i Europa, og ber om deres deltakelse, deres støtte og deres bønner. Starten på et nytt millennium er den rette tid for å gjenoppdage den mangfoldige og varierte rikdommen i Europas kristne arv, og vise at den kristne tro er en levende realitet i Europa i dag, og forplikte oss på sammen å begynne en ny vandring i tro inn i fremtiden. European Pilgrimage 2000 er en unik mulighet for mennesker av alle tradisjoner, alle aldere og fra hele Europa, til å gå inn i et møte med fortidens, nåtidens og fremtidens tro. Det gir både utfordring og inspirasjon, og åpner nye veier til forsoning og håp. Må Gud som leder og styrker alle pilegrimer, til alle tider, velsigne European Pilgrimage 2000, og gi at rikelig velsignelse strømmer fra dette til alle kirker og folk i Europa."

Vi slutter oss til disse ordene og har derfor lagt til rette for en samling som fokuserer på de forskjellige kirkers pilegrimstradisjoner, preget av ulike pilegrimssteder i Europa, og med mange spennende innlegg som handler om fortid, nåtid og fremtid. Dette er en åpen dag for alle som er interessert i pilegrimstradisjoner, og de muligheter som dette gir en ny forståelse av historie, kultur og tradisjon i Europa i dag. Det er mye som skiller både folk og kirker, men det er mer som samler oss. En av de bærende ideene bak European Pilgrimage 2000 er at vi skal besøke hverandre over alle slags grenser og lære noe nytt av det vi møter.


Program

09.30: Oppmøte ved "St. Olavs Kilden" på Hadrians Plass. (På Marinen nedenfor Grenaderen)

 • Fortidens veier til nåtiden går inn i fremtiden. "European Pilgrimage 2000"

10.00: Øysteinsalen i Erkebispegården

 • Pilegrimstradisjoner i et katolsk, ortodoks og anglikansk perspektiv, sett fra Santiago de Compostella, Iasi og Norwich.
 • Presentasjon ved:
  • Domprost og hjelpebiskop Luis Quinteiro fra Santiago de Compostela, Spania
  • Dr. Fader Dan Sandu fra Iasi, Romania
  • Domprost Stephen Platten fra Norwich, England

10.40: Kaffe

11.00: Presentasjonen forsetter

12.30: Lunch

14.00: Pilegrimsdagen fortsetter med et todelt program, En norsk og en engelsk del

Norsk del:

 • 14.00: Erik Karlsaune: "Pilegrimen i dag."
 • 14.40: Psykiater Mette Nygård: "Sykevalfarter - før og nå."
 • 15.20: Sølvi Ann Fætten: "Nye pilegrimstradisjoner i Nidaros."
 • 16.00: Kaffe
 • 16.30: Pater Olav Müller: "Olav Haraldsson - en syndig helgen for vår tid."
 • 17.30: Måltid
 • 18.30: Pilegrimsvandring til Lade, hvor vi møter andre pilegrimer på veg til Olavs vaka.
 • 20.00: Vandring fra Lade til Vaka

Engelsk del:

 • 14.00: Don Paolo Giuriati, Padova, Italy: "The Pilgrim of Today."
 • 14.40: Rev. Rodney Matthews, St. Andrews - Edinburgh; Scotland: "Journeys of discovery where past and future are reconciled."
 • 15.20: Rev. Brita Hardeberg: "Pilgrimages in Nidaros Today."
 • 16.00: Coffee
 • 16.30: Lecturer Egil Mogstad: "St. Olav - who is he?"
 • 17.30: Meal
 • 18.30: Pilgrimage to Lade, where we meet with other pilgrims who are on their way to St. Olav's Vigil
 • 20.00: Pilgrimage from Lade to the Vigil.

Hele dagen inklusive måltider koster kr. 200,-. Halv dag med ettermiddagsmåltid koster kr.100,-. Den som har anskaffet pilegrimspass (kr. 200,-) betaler ikke.

Sted: Øysteinsalen, Erkebispegården i Trondheim.

av Webmaster publisert 08.10.2001, sist endret 08.10.2001 - 16:08