Pave Johannes Paul IIs bønn for det store jubelåret 2000

1. Velsignet være du, Far, som i din uendelige kjærlighet
har skjenket oss din enbårne Sønn.
Han ble kjød ved den Hellige Ånd
i jomfru Marias rene skjød
og født i Betlehem for to tusen år siden.

Han har gjort seg til vår følgesvenn
og gitt historien ny mening:
den som er vår felles vandring
i slit og lidelse,
i troskap og kjærlighet,
mot den nye himmel og den nye jord
hvor du, når døden er overvunnet, skal være alt i alle.

Lov og ære tilkommer deg, Hellige Treenighet, du eneste og høyeste Gud!

2. Far, måtte jubelåret ved din nåde
bli en tid for gjennomgripende omvendelse -
en tid hvor vi med glede vender tilbake til deg;
måtte det bli en tid for forsoning mellom menneskene
og gjenfunnet harmoni mellom nasjonene.
Måtte det bli en tid hvor sverdene smies om til plogjern
og våpenlarm viker plassen for fredens sanger.
Far, gi oss å leve Jubelåret
lydige mot Åndens stemme,
som trofaste Kristi etterfølgere;
gi oss å lytte flittig til Ordet
og stadig oppsøke nådens kilder.

Lov og ære tilkommer deg, Hellige Treenighet, du eneste og høyeste Gud!

3. Far, styrk ved Åndens kraft
Kirkens arbeid for den nye evangeliseringen,
og led våre skritt langs verdens veier,
slik at vi med våre liv forkynner Kristus;
før oss på vår jordiske pilegrimsferd
mot lysets by.

Måtte Jesu disipler stråle av kjærlighet
til de fattige og undertrykte;
måtte de være solidariske med de trengende,
generøse i barmhjertighet;
måtte de bære over med sine brødre
for selv å oppnå din mildhet og tilgivelse.

Lov og ære tilkommer deg, Hellige Treenighet, du eneste og høyeste Gud!

4. Far, gi at din Sønns disipler,
med renset hukommelse og i erkjennelse av sine feilgrep,
må bli ett slik at verden kan tro.
Måtte dialogen mellom verdensreligionenes troende bli fruktbar
og alle mennesker oppdage gleden av å være dine barn.

På forbønn av Maria, alle folkeslags mor,
på forbønn av apostlene,
og alle kristne martyrer,
på forbønn av de rettferdige fra alle folk og til alle tider
måtte Det hellige år bli en tid
for fornyet håp og jubel i Ånden
for hver og en av oss og for hele Kirken.

Lov og ære tilkommer deg, Hellige Treenighet, du eneste og høyeste Gud!

5. Deg, allmektige Far,
universets og menneskets opphav,
ved Kristus, den Levende, Herre over tiden og historien,
i Ånden som helliger universet,
tilkommer lov og pris og ære
nå og alltid uten ende. Amen!

av Webmaster publisert 22.11.1999, sist endret 22.11.1999 - 09:48