Johannes Paul IIs bønn for det første året i nedtellingen til år 2000

Herre Jesus,
du som kom ved tidenes fylde
og som er historiens Herre,
gjør oss rede til å feire det store jubileum i år 2000
med fornyet tro
så det blir et år fylt av nåde og barmhjertighet.
Gi oss et enkelt og ydmykt hjerte,
som vet å betrakte inkarnasjonens mysterium med alltid ny undring,
for du, Sønn av Den allerhøyeste,
du ble vår bror,
i jomfruens skjød,
Åndens helligdom.

Lov og ære til deg, Kristus, i dag og til alle tider!

Jesus, opphav og fullbyrdelse av det nye menneske,
vend våre hjerter mot deg,
så vi lærer å gi avkall på villfarelse
og istedet følger deg
på den vei som fører oss til livet.
Gi at vi, trofaste mot vårt dåpsløfte,
lever fullt ut vår tro,
og at vi frimodig vitner om ditt ord,
slik at vi, i våre familier og i samfunnet,
utstråler Evangeliets livgivende lys.

Lov og ære til deg, Kristus, i dag og til alle tider!

Jesus, Guds makt og visdom,
vekk i oss kjærligheten til Den hellige skrift,
hvor vi hører gjenklang av Faderens stemme,
som opplyser og favner, som nærer og trøster.
Du, den levende Guds Ord,
forny misjonsiveren i Kirken,
slik at alle folk må kjenne deg,
Du, Guds sanne Sønn og sann Menneskesønn,
eneste formidler mellom Gud og mennesker.

Lov og ære til deg, Kristus, i dag og til alle tider!

Jesus, kilde til enhet og fred,
bekreft enheten i din kirke,
gi ny kraft til den økumeniske bevegelse,
slik at alle dine disipler
ved Åndens kraft
blir ett.
Du som har gitt oss
kjærlighetens nye bud
som leveregel,
gi oss å bygge en solidarisk verden,
hvor krigen gir etter for freden,
og dødens kultur
transformeres til et engasjement for livet.

Lov og ære til deg, Kristus, i dag og til alle tider!

Jesus, Faderens eneste Sønn,
full av nåde og sannhet,
lys som opplyser hvert menneske,
gi dem som søker deg av et oppriktig hjerte
et liv i overflod.
Deg, menneskenes Frelser,
tidens og universets
begynnelse og ende,
Deg, Fader, en uutømmelig kilde for alt godt,
Deg, hellige Ånd, den uendelige kjærlighets pant,
all ære og lovprisning i evigheters evighet.

Amen

av Webmaster publisert 08.04.1997, sist endret 08.04.1997 - 14:07