Johannes Paul IIs bønn for det andre året i forberedelsene til feiringen av år 2000

1998: Den hellige Ånds år

Hellige Ånd, våre hjerters dyrebare gjest, vis oss den dype meningen i det store jubileum, og bered våre hjerter til å feire det med tro, i håp som aldri svikter og i kjærlighet som gir uten baktanke.

Sannhets Ånd som kjenner dybdene i Gud, du er Kirkens hukommelse og profetiske røst, lær oss å kjenne Jesus fra Nasaret og erkjenne Ham som lovprisningens Herre, verdens Frelser og historiens Fullender.

Kom, kjærlighets og fredens Ånd!

Skaperånd, kongerikets skjulte byggmester, la Kirken ved dine hellige gavers makt, med mot skride over terskelen til det nye årtusen og bringe de kommende generasjoner Ordets frelsende lys.

Hellighets Ånd, guddommelige vindpust, som beveger universet, kom og forby jordens åsyn! Vekk i dine troende lengselen etter fullkommen enhet så de kan være et virksomt tegn for verden og et redskap for den inderlige forening med Gud og med alle mennesker.

Kom, kjærlighets og fredens Ånd!

Fellesskapets Ånd, Kirkens sjel og styrke, la nådegavenes og tjenestenes rikdom bidra til Kristi legemes enhet, la legfolk, ordensfolk og presteskap harmonisk arbeide sammen for å bygge Guds rike.

Trøstens Ånd, gledens og fredens usvikelige kilde, anspor oss til solidaritet med de fattige, gi de syke den kraft de trenger, øs tillit og håp over dem som er i prøvelser, vekk i alle hjerter viljen til en bedre fremtid.

Kom, kjærlighets og fredens Ånd!

Visdoms Ånd, sinnets og hjertets inspirasjon, la vitenskap og teknologi tjene livet, rettferden og freden. Gjør dialogen med andre religioner fruktbar, og la de ulike kulturer verdsette Evangeliets verdier.

Livets Ånd, ved din kraft ble Ordet kjød i jomfru Maria, den lydhøre stillhetens kvinne. Gjør oss mottagelige for din kjærlighets innskytelser, og rede til å akseptere de tegn som du viser oss på historiens vei.

Kom, kjærlighets og fredens Ånd!

Deg, kjærlighets Ånd, med den allmektige Fader og den enbårne Sønn være lov og pris og ære fra evighet til evighet.

Amen

av Webmaster publisert 29.11.1997, sist endret 29.11.1997 - 20:23