Johannes Paul IIs bønn for det tredje året i forberedelsene til feiringen av år 2000

Pave Johannes Paul IIs bønn for 1999

Gud, himmelens og jordens skaper, Jesu Far og vår Far

Velsignet er du Herre, himmelske Far
som i din uendelige miskunn
har sett ned til oss i vår elendighet
og gitt oss Jesus, din Sønn, født av en kvinne,
for at han skulle bli vår frelser og venn,
vår bror og vår forløser.
Vi takker deg, gode Far
fordi du har gitt oss Jubileet.
La det bli en nådens tid for oss,
et år for å vende tilbake til faderhuset,
hvor du full av kjærlighet venter på dine bortkomne barn
for å omfavne dem, tilgi dem
og ta imot dem i deres festklær
ved ditt bord.

Vi priser deg, Far, i all evighet!

Miskunnsrike Far,
måtte vår kjærlighet til deg og til vår neste
vokse seg stadig sterkere
i løpet av dette hellige året.
Måtte Kristi disipler fremme rettferdighet og fred;
måtte de forkynne Det glade budskap for de fattige;
og måtte Kirken, vår mor, vise sin kjærlighet
særlig for de små og de forsømte.

Vi priser deg, Far, i all evighet!

Rettferdige Far,
måtte det store Jubileet for alle katolikker
bli en passende tid for å gjenoppdage
gleden ved å leve av ditt ord
og adlyde din vilje;
måtte de kjenne hvor godt søskenfellesskap er
når de bryter brødet sammen
og priser deg med hymner og Åndens sanger.

Vi priser deg, Far, i all evighet!

Far, rik på miskunn,
måtte Jubileet bli en tid for åpenhet,
for dialog og møte
mellom alle som tror på Kristus
og med dem som følger andre religioner.
Vær du i din umåtelige kjærlighet
overstrømmende av miskunn mot alle.

Vi priser deg, Far, i all evighet!

O Gud, allmektige Far,
vi er på vei mot deg,
vårt endelige mål.
Måtte alle dine barn få oppleve
Jomfru Marias milde nærvær;
hun er kjærlighetens rene bilde,
som du valgte til å være Kristi mor
og Kirkens mor.

Vi priser deg, Far, i all evighet!

Deg, livets Far,
evige kilde for alt som er til,
høyeste gode og evige lys,
deg være lov og ære, pris og takk
med Sønnen og Ånden
i evigheters evighet.

Amen.

av Webmaster publisert 28.11.1998, sist endret 28.11.1998 - 17:13