Materiell fra informasjonstjenesten

Informasjonstjenesten utgir foldere og hefter beregnet på skoleungdom og andre som har spørsmål om katolske tro og praksis. Disse er gratis og kan bestilles direkte fra oss. Det er mulig å be om enkelteksemplarer, klassesett eller større antall til distribuering.

av Webmaster publisert 22.12.2005, sist endret 30.06.2021 - 12:23